Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

59217 Opdracht C: Langdurig verblijf

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ellen Kortekaas

06-14890383

ph.kortekaas@rotterdam.nl

Information

Description:
De onderhavige opdracht betreft ondersteuning, hulp en zorg door zorgaanbieders van 2de lijns jeugdhulp, waar gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn.

Toelichting op Opdracht C: Langdurig verblijf
De Jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft blijvend of langdurig hulp en ondersteuning nodig, die niet in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden en in combinatie met vervangende opvoeding geboden wordt. De hulp en ondersteuning is vooral
gericht op het trainen, behoud, overnemen op het gebied van het sociaal en persoonlijk functioneren van de Jeugdige (voornamelijk zelfredzaamheid, Resultaatgebied 1). Voor het behalen van het beste resultaat is het noodzakelijk om de combinatie van vervangende opvoeding (O1) en begeleiding integraal aan te kunnen bieden. Deze Jeugdigen hebben geen baat (meer) bij behandeling, maar hebben behoefte aan een stevige stabiele woonplek met adequate hulp en begeleiding.

Is het de eerste keer dat u werkt met Negometrix?
Bekijk het instructiefilmpje: Instructie aanmelden Rotterdam
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
31 Mar 2017 19:05 — 30 May 2017 18:00

Lots

Lot 1 - C1. Langdurig Verblijf R1, O2 en voor O1 alleen T1 en T2  
Lot 2 - C2. Langdurig Verblijf R1, O2 en voor O1 alleen T1 en T3  
Lot 3 - C3. Langdurig Verblijf R1, O2 en voor O1 alleen T1 en T4  

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:19 load:139 prerender:139 Total:144 Browser , (3.236.175.108 - 7)