Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

59227 Opdracht E: Ambulante hulpverlening in thuissituatie

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ellen Kortekaas

06-14890383

ph.kortekaas@rotterdam.nl

Information

Description:
De onderhavige opdracht betreft ondersteuning, hulp en zorg door zorgaanbieders van 2de lijns jeugdhulp, waar gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn.

Toelichting op opdracht E: Ambulante hulpverlening in thuissituatie
De Jeugdige wordt beperkt in zijn functioneren en heeft behandeling (R2) en/of ondersteuning (R1) nodig, die in de thuissituatie (ambulant) geboden kan worden. Perspectief is dat bij de Jeugdige een zekere mate van herstel, vermindering of stabilisatie van de problematiek mogelijk is. Jeugdige leert omgaan met een mogelijke blijvende beperking in het functioneren, gericht op het vergroten en/of behoud van de zelfredzaamheid en/of voorkomen van terugval.
 
De hulp en ondersteuning is flexibel in tijd, intensiteit en specialisme. De hulp en ondersteuning wordt gericht op en (zoveel als mogelijk) uitgevoerd waar de Jeugdige leeft. De hulpverleners zijn bekend met het gebied (en de partners binnen dat gebied) waar de Jeugdige leeft en werken nauw samen met het Lokale Team. Bij de hulp wordt ingezet op continuïteit in de hulpverlening voor de Jeugdige. Indien nodig is de hulp 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar of zijn afspraken gemaakt met de aanbieder van Crisishulp en kan snel geschakeld worden bij acute situaties.

Is het de eerste keer dat u werkt met Negometrix?
Bekijk het instructiefilmpje: Instructie aanmelden Rotterdam
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
31 Mar 2017 18:45 — 30 May 2017 18:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:0 load:69 prerender:74 Total:74 Browser , (3.236.175.108 - 7)