Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

59228 Opdracht F: Crisishulp

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ellen Kortekaas

06-14890383

ph.kortekaas@rotterdam.nl

Information

Description:
De onderhavige opdracht betreft ondersteuning, hulp en zorg door zorgaanbieders van 2de lijns jeugdhulp, waar gemeenten op grond van de Jeugdwet verantwoordelijk voor zijn.

Toelichting op Opdracht F: Crisishulp
De onderhavige opdracht betreft Opdracht F: Crisishulp, en betreft ondersteuning, hulp en zorg door zorgaanbieders van 2de lijns jeugdhulp, die vanuit de Jeugdwet geboden kan worden. Crisishulpverlening kan bestaan uit snelle en intensieve begeleiding in de thuissituatie, tijdelijk verblijf in het eigen netwerk of een pleeggezin (crisispleegzorg), of crisisopvang/crisisopname in een instelling.

Is het de eerste keer dat u werkt met Negometrix?
Bekijk het instructiefilmpje: Instructie aanmelden Rotterdam
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
31 Mar 2017 18:45 — 30 May 2017 18:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2102.0, Page times (ms) Server init:10 load:94 prerender:99 Total:99 Browser , (3.236.175.108 - 7)