Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

59685 Dynamisch Aankoopsysteem Provincie Limburg

Buyer

Provincie Limburg http://www.limburg.nl
Lead buyer

Information

Description:
Algemeen
Met het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) beoogt Provincie Limburg opdrachten van tijdelijke aard op een open en eerlijke manier op de markt te zetten. Uitzendorganisaties, intermediairs, adviesbureaus en zzp-ers kunnen via het DAS een bod uitbrengen op de aangeboden functies. Door de aanwezigheid van bestaande raamovereenkomsten zal de behoefte aan tijdelijke extra capaciteit die via het DAS wordt aangeboden voornamelijk opdrachten vanaf loonschaal 10 bevatten.
 
Dynamisch Aankoopsysteem
Eén van de manieren waarop externe deskundigheid door Provincie Limburg wordt aangetrokken is via een DAS, zoals beschreven in de paragraaf 2.2.3.4 en afdeling 2.4.2 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012. Door middel van bijgevoegde selectieleidraad wordt invulling gegeven aan het gestelde in artikel 2.48 en 2.49 van de gewijzigde Aanbestedingswet 2012 ten aanzien van het instellen van een DAS.
 
Om in aanmerking te komen voor opdrachten van Provincie Limburg dienen partijen zich eenmalig te registreren. Na een goedgekeurde aanmelding kunnen partijen zich registreren voor één of meer van de categorieën. Provincie Limburg behoudt zich het recht voor om op een later moment categorieën toe te voegen of te wijzigen.
 
Het is mogelijk dat Provincie Limburg ook buiten het DAS tijdelijke capaciteit aantrekt. Provincie Limburg is gerechtigd om ook voor opdrachten die onder een segment van het DAS vallen tijdens de looptijd van het DAS separate raamovereenkomsten af te sluiten met een beperkt aantal leveranciers. Tevens kan Provincie Limburg binnen de kaders van de Aanbestedingswet opdrachten volgens enkelvoudig of meervoudig onderhandse procedure te plaatsen.
 
Looptijd Dynamisch Aankoopsysteem
Het DAS kent een initiële looptijd van vier (4) jaar voor alle categorieën vanaf de datum van openstelling van het systeem. De verwachte datum van openstelling is 12 mei 2016. Provincie Limburg kan de looptijd van één of meerdere categorieën verlengen. Provincie Limburg is te allen tijde gerechtigd het DAS voor één, meerdere of alle categorieën te beëindigen. Dit zal tenminste drie (3) maanden vooraf schriftelijk kenbaar worden gemaakt aan de partijen die zijn toegelaten tot de desbetreffende categorie(ën). Instructies over de werking van Negometrix kunnen worden geraadpleegd op de website van Negometrix. Voor technische vragen en / of hulp bij het gebruik van het Negometrix-platform kan er contact worden opgenomen met de Servicedesk van Negometrix via

- telefoon; +31 (0)85 20 84 666
- email; servicedesk@negometrix.com
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:4 load:65 prerender:65 Total:70 Browser , (3.236.116.27 - 6)