Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

60818 Senior beleidsadviseur Cultuur

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Daphne Van Bruggen

06-51099847

d.vanbruggen@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Senior beleidsadviseur Cultuur voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de functieomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Timmerhuis
Startdatum: 15 mei 2017
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 32 tot 36 uur p/w
Duur opdracht:  t/m 1 februari 2018
Verlengingsopties: Ja, Namelijk maximaal vier (4) maal zes (6) maanden
FSK: 12
VOG vereist: Ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan maximaal één kandidaat aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal vier kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: één uur

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Functieomschrijving Senior beleidsadviseur Cultuur.pdf 154 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Apr 2017 14:00 — 25 Apr 2017 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:69 prerender:69 Total:69 Browser , (44.212.99.208 - 7)