Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

61133 Senior Cognos BI / Data Warehousing Consultant

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Daphne Van Bruggen

06-51099847

d.vanbruggen@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Senior Cognos BI / Data Warehousing Consultant voor het cluster MO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag. 

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Prins Alexanderplein (Jupiter gebouw)
Startdatum: 15 mei 2017
Aantal fte: 0,6
Aantal uur: 20 tot 24 uur p/w
Duur opdracht: t/m 1 juli 2018
Verlengingsopties: Ja, namelijk éénmaal met maximaal vijf maanden
FSK: 12
VOG vereist: Nee
Vereiste benodigdheden: Laptop dient de kandidaat zelf mee te nemen.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan maximaal één kandidaat aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal drie kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: half uur.

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
18 Apr 2017 11:10 — 1 May 2017 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:10 load:74 prerender:80 Total:80 Browser , (34.239.154.240 - 7)