Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

61951 Bouwinspecteur buiten 4 fte

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wendy Barz

06-13 70 64 06

w.barz@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Bouwinspecteur Buiten voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de functieomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: De Rotterdam
Startdatum: Per direct (naar schatting 1 juni 2017)
Aantal medewerkers: 4
Aantal fte: 4
Aantal uur: 32-40 uur per week
Duur opdracht: tot en met 31-12-2017
Verlengingsopties: Ja, namelijk vier keer zes maanden.
FSK: 9
VOG vereist: Ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan drie kandidaten aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal negen kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: één uur.

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Functieomschrijving Bouwinspecteur buiten.pdf 95 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
1 May 2017 16:27 — 15 May 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:78 prerender:78 Total:83 Browser , (3.238.72.180 - 6)