Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

62113 Projectleider Financiele koppelingen

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Projectleider Financiële koppelingen voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179
Startdatum: per direct
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 01-05-2018
Verlengingsopties: Ja, Namelijk 24 maanden
FSK: 12
VOG vereist: ja

Omschrijving opdracht projectleider Financiële koppelingen

De opdrachtnemer wordt ingezet als projectleider die zijn/haar eigen projectteam samenstelt om een ict oplossing die bijdraagt aan de dienstverlening voor de burger van de gemeente Rotterdam tot stand te laten komen. De projectleider verricht zijn werkzaamheden vanuit BCO (Bestuurs en Concern Ondersteuning) voor de gemeente Rotterdam
De projectleider kan ingezet worden:
  • Tbv projecten die bijdragen aan op orde blijven/verbeteren van de ict infrastructuur van de gemeente Rotterdam
  • Specifiek het realiseren van diverse ict koppelingen binnen het financiële systeem van de gemeente Rotterdam ( basis oracle), zelfstandig deelprojecten inrichten en tot resultaat leiden.
  •  
Tot de opdracht behoort:
- inrichten van de projecten;
  • Communicatie naar opdrachtgever en stuurgroep
- leiding geven aan de projectgroepen;
- verantwoording en beheer vastgestelde budgeten;
- verzorgen van juiste en tijdige projectadministraties.
- binnen de van te voren vastgestelde tijd en budget, het resultaat (conform PID) neer zetten.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.


Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 45 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

 
Documents:

Functieprofiel Projectleider .pdf 141 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 May 2017 9:05 — 18 May 2017 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:69 Total:69 Browser , (3.233.242.67 - 6)