Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

62931 Jurist omgevingsrecht

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Rutger van Heck

+31 102671050

r.vanheck@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Jurist Omgevingsrecht voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilheminakade 179
Startdatum: Per direct
Aantal medewerkers: 2
Aantal fte: 2
Aantal uur: 32-40 uur p/w
Duur opdracht: 1 juli tot en met 31-12-2017
Verlengingsopties: Ja, Namelijk met een jaar
FSK: 11
VOG vereist: Ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 1 uur

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Functieprofiel Jurist.pdf 98 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
16 May 2017 10:30 — 26 May 2017 10:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:73 prerender:78 Total:78 Browser , (3.238.72.180 - 6)