Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

63649 Inkomensconsulent Intake

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Inkomensconsulent voor het cluster W&I van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel en/of de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: nader te bepalen, regio Rotterdam
Startdatum: per direct
Aantal fte: 3
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties:  ja, bij goed functioneren mogelijk van zes maanden tot twee jaar.
FSK: 8
VOG vereist: ja

Gunningscriteria
Op basis van de totaalscore op de subgunningscriteria wordt bepaald welke inschrijver de economisch meest voordelige inschrijving heeft gedaan. De weging van de subgunningscriteria is:
  • 30 % prijs 
  • 70 % kwaliteit
De weging van de afzonderlijke vragen is weergegeven in de vragenlijst.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 3 kandidaten aanbieden.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 10 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 45 minuten.
Onderdelen gesprek:  eventueel is een praktijktoets van toepassing

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

Functieprofiel Inkomenscons....pdf 115 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
30 May 2017 11:25 — 3 Jun 2017 11:25

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:84 Total:84 Browser , (3.235.40.122 - 7)