Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

64789 Inspecteur Illegale Verblijfsinrichtingen (IVI)

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Daphne Van Bruggen

06-51099847

d.vanbruggen@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Inspecteur Illegale Verblijfsinrichtingen (IVI) voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de functieomschrijving behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Vanuit Wilhelminkade 179 maar veel ook in de wijken
Startdatum: Per direct (naar verwachting 5 juli 2017)
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 32 tot 40 uur p/w
Duur opdracht: t/m 31 december 2017
Verlengingsopties: ja, Namelijk 6 maal met 6 maanden
FSK: 7
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan maximaal 1 kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 3 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek:  30 tot 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord. Het gesprek zal plaatsvinden aan de Wilhelminakade 179 (De Rotterdam).
Documents:

Functieomschrijving Inspecteur Illegale Verblijfsinrichtingen (IVI).pdf 157 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Jun 2017 17:00 — 20 Jun 2017 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:15 load:87 prerender:97 Total:102 Browser , (35.172.164.32 - 7)