Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

65654 Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur NWO

Buyer

Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) https://www.nwo.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
NWO
De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) is een van de grootste wetenschapsfinanciers in Nederland. NWO staat voor kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap.
Met een budget van ruim 800 miljoen euro investeert NWO jaarlijks in ongeveer 6000 onderzoeksprojecten aan universiteiten en kennisinstellingen.
Het gaat zowel om onderzoek uit wetenschappelijke nieuwsgierigheid als onderzoek naar maatschappelijke vraagstukken. Op basis van adviezen van onafhankelijke wetenschappers uit binnen- en buitenland selecteert NWO de beste onderzoeksvoorstellen.
NWO stimuleert nationale en internationale samenwerking, beheert en financiert acht nationale onderzoeksinstituten, investeert in grote onderzoeksfaciliteiten en bevordert het gebruik van onderzoeksresultaten.
De raad van bestuur (RvB) is het hoogste bestuursorgaan van en geeft richting aan NWO. Zij worden gevoed door de domeinorganisatie, instituten, adviesorganen en raad van toezicht.
De NWO-domeinen (NWO-D), de onderzoeksinstituten, NWO-I en de regieorganen voeren de kerntaak van NWO uit: het bevorderen van kwaliteit en vernieuwing in de wetenschap. De NWO-domeinen organiseren de programma's en financiering voor onderzoek. Zowel de RvB als de NWO-domeinenbesturen hebben de bevoegdheid om publieke gelden voor wetenschappelijk onderzoek te verdelen. 

Doel Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Inhuur NWO
NWO beoogt met de instelling van de DAS op eenvoudige en snelle wijze inhuuropdrachten te kunnen gunnen. Deze DAS richt zich op de inhuur van professionals op verschillende vakgebieden waar tijdelijke expertise en inzet voor nodig is.
Zodra NWO behoefte heeft aan tijdelijke externe capaciteit, waarvoor NWO niet al een andere overeenkomst heeft afgesloten, wordt de opdracht via het platform Negometrix uitgezet. 

De aanbesteding van inhuur vanaf schaal 10 Cao-OI in de vorm van een Dynamisch Aankoopsysteem vindt plaats met inachtneming van de Aanbestedingswet 2012.
  • Directie Bedrijfsvoering
  • Communicatie
  • Facilitaire Bedrijf
  • Financiën
  • Informatievoorziening en Automatisering
  • Inkoop en contractmanagement
  • Juridische Zaken
  • Personeel en Organisatie
  • Primaire proces

In de kwalificaties zijn functiebenamingen (niet limitatief) opgenomen die binnen de betreffende kwalificatie vallen.

Looptijd
De DAS Inhuur NWO heeft een looptijd van juni 2017 t/m juni  2022.

Stappenplan aanmelden DAS
Het stappenplan voor aanmelden DAS staat beschreven in de bijgevoegde bijlage:
Stappenplan registreren Negometrix en aanmelden DASinhuur NWO
Documents:

Stappenplan registreren Negometrix en aanmelden DASinhuur NWO.pdf 25 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:80 prerender:85 Total:95 Browser , (3.239.9.151 - 7)