Hide main menu

65902 Meervoudig onderhandse aanbesteding printapparatuur Gooi & Vechtstreek

Buyer

Contractables http://www.contractables.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Roman van den Boom linkedin

085-0212081

r.vandenboom@contractables.nl

Information

Description:
Aanleiding
Stichting Basisonderwijs Gooi & Vechtstreek gaat de productgroep printapparatuur aanbesteden. Zo goed als alle scholen uit de gefuseerde organisatie participeren volgens de richtlijnen en rechtmatig- en doelmatigheid waar publiekrechtelijke instellingen zich aan moeten houden volgens de Nederlandse wetgeving. Om deze reden wordt voor de 22 scholen die ressorteren onder de stichting één nieuwe leverancier gecontracteerd die voorziet in de behoefte van het leveren, installeren en operationeel houden van multifunctionele printers, middels een meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure.

Doel
Opdrachtgever wenst middels deze procedure één leverancier te selecteren voor leveren en onderhouden van multifunctionele printers middels een huur en service overeenkomst. Opdrachtgever wenst per 1 maart 2018 de nieuwe machines in gebruik te nemen. Enkele machines dienen op een later moment geplaatst te worden binnen de voorwaarden van de huidige overeenkomst, met gelijke expiratiedatum. Respectievelijk op 14 augustus 2019, 1 februari 2019 en 15 oktober 2019. 

Omvang
Het gaat om levering en onderhoud van 27 multifunctionele printers voor een periode van vijf jaar met een optionele verlenging van één jaar.
Type:
Sealed without Preselection
Published on:
24 Jul 2017 2:28
Offer phase:
21 Jul 2017 11:00 — 13 Oct 2017 11:00

Navigation

Forgotten password

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1811.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:77 Browser , (54.224.166.141 - 206)