Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

66014 1-308-17 DAS Ontwikkeling naar Werk en Werkervaring

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Christel Schreuder

0628488600

ce.schreuder1@rotterdam.nl

Information

Description:
De Aanbestedende Dienst is de gemeente Rotterdam, vertegenwoordigd door het cluster Werk & Inkomen (W&I) en de afdeling Inkoop en Aanbestedingszaken van Bestuurs- en Concernondersteuning (BCO).
 
Het cluster W&I omvat 3 afdelingen: Inkomen, Matching en Prematching. Het Dynamisch Aankoopsysteem (DAS) Ontwikkeling naar Werk en Werkervaring is geïnitieerd vanuit de afdeling Prematching. De afdeling Prematching begeleidt werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Voor deze Doelgroep is de inschatting dat werkzoekenden maximaal 2 jaar nodig zullen hebben om deze afstand te overbruggen.

De gemeente Rotterdam nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor de DAS Ontwikkeling naar Werk en Werkervaring. U kunt zich aanmelden voor één of meerdere categorieën binnen de DAS Ontwikkeling naar Werk en Werkervaring. Op het platform vindt u alle informatie over de DAS. Vragen naar aanleiding van de DAS kunt u via het platform stellen.
 
Gedurende de periode vanaf 15 augustus 2017 tot het einde van de looptijd van de DAS kan de gemeente Uitvragen doen binnen de DAS. De gemeente zal uitvragen doen voor haar ingeschatte behoefte aan Trajecten voor een bepaalde periode.

Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor de DAS Ontwikkeling naar Werk en Werkervaring wanneer zij voldoen aan de minimaal gestelde eisen. Aan de toelating tot de DAS kan geen recht op opdrachten worden ontleend.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:4 load:64 prerender:69 Total:74 Browser , (35.153.39.7 - 6)