Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

66284 Innovatiepartnerschap klimaatneutrale Kindcentra

Buyer

Gemeente Hof van Twente http://www.hofvantwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De gemeente Hof van Twente, de schoolbesturen Marcant-BSV, OPO Hof van Twente, KOMT en de kinderopvangorganisatie Hof van Twente starten hierbij de Innovatiepartnerschapaanbesteding van twee klimaatneutrale Kindcentra op.

Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden die deze nieuwe procedure ons biedt en over de positieve reacties van marktpartijen tijdens de marktconsultatie.

Onze ambitie is om samen met innovatieve en enthousiaste marktpartijen, waaronder leveranciers, te onderzoeken op welke wijze de hoge ambities van klimaatneutrale scholen binnen een bouw- en onderhoudsbudget kan worden gerealiseerd en onderhouden. Doelstelling is om in teamverband en op basis van life cycle cost de meest optimale mix van innovaties toe te passen. Op die manier willen we een zo hoog mogelijke kwaliteit realiseren van het binnen- en buitenmilieu voor kinderen, leerlingen en medewerkers. Het streven is om zo klimaatneutraal als mogelijk te zijn.

De aanbesteder wenst een klimaatneutrale school te ontwikkelen, waarbij:
1. Innovatieve duurzame producten worden getoetst op basis van hun prestaties en milieu impact;
2. Een integraal klimaatneutraal gebouwconcept wordt ontwikkeld, op basis van deze innovaties en in co-creatie met een innovatief team;
3. Servicegerichte afspraken worden gemaakt over het onderhoud, beheer en keuringen, op basis van de levenscyclus van de geleverde producten (circa 25 jaar en/of levensduur +5 jaar);
4. Energie-exploitatie afspraken worden gemaakt op basis van energievolumes;
5. Binnen een vast te stellen budget, dat ook rekening houdt met de toekomstige kosten voor gebruik, onderhoud en het energieverbruik.
 
De gebruikers krijgen daardoor een uitdagend en stimulerend gebouw met buitenruimte, dat functioneel is en past bij hun hoge ambities. Een gebouw dat eenvoudig in gebruik en aansturing is en een optimaal binnen- en buitenmilieu heeft.

Als innovatieve partner zoeken wij een partij of consortium die de volgende disciplines kan leveren:
1. Integraal ontwerpen (ten minste met de volgende disciplines: architectuur, installatie, bouwfysica en constructie);
2. Realisatie/bouw;
3. Gebouw, installatie en buitenruimte service, onderhoud en keuringen;
4. Energie exploitatie en/of management in gebruiksfase gebouw.
 
Ter informatie zijn hieronder naast alle aanbestedingsdocumenten tevens alle stukken uit de reeds afgeronde marktconsultatie betreffende dit project bijgesloten.
Documents:

20170725 - 1Selectieleidraad.pdf 1974 Kb

Download

Preview

20170725 - 2Bijlagen bij Selectieleidraad.pdf 563 Kb

Download

Preview

20170725 - 3Invulbijlagen - Selectieleidraad.docx 109 Kb

Download

Preview

20170906 - Nota van Inlichtingen I.pdf 631 Kb

Download

Preview

Marktconsultatie innovatiepartnerschap klimaatneutrale IKC.zip 1596 Kb

Download

Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
26 Jul 2017 15:00 — 25 Sep 2017 12:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:65 prerender:70 Total:70 Browser , (3.233.242.67 - 6)