Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

68000 Sociaal Domein Inkoopregio Eindhoven Basisgegevens

Buyer

Gemeente Eindhoven https://www.eindhoven.nl/
Lead buyer

Information

Description:
Deze aanbesteding betreft het aanbesteden van Jeugdhulp, WMO, beschermd Thuis en maatschappelijke deelname en werk voor de inkoopregio Eindhoven. Toelichting:
 
Jeugdhulp
Gemeente Eindhoven verzorgt de inkoop van specialistische jeugdhulp en jeugdverblijf voor 11 regiomeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Eindhoven, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veldhoven).
 
Beschermd Thuis
Gemeente Eindhoven is aangewezen als centrumgemeente voor Beschermd Thuis voor 14 regiogemeenten (Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre).
 
WMO en Maatschappelijke Deelname en Werk
De inkoop van de WMO en Maatschappelijke Deelname en Werk wordt door de gemeente Eindhoven enkel voor gemeente Eindhoven verzorgd.
 
De overeenkomst bestuurlijke aanbesteding sociaaldomein heeft een looptijd van 2016 - 2020 tenzij anders wordt gecommuniceerd. De overeenkomst heeft 2 doorontwikkelingen doorgemaakt die geleid hebben tot een doorontwikkelde overeenkomst per 1 januari 2018 en per 1 januari 2019. De doorontwikkelde overeenkomsten vervangen de eerdere overeenkomsten (bijgevoegd de meest actuele overeenkomst)
 
In deze aanbesteding wordt gebruik gemaakt van de Basistender 68000 en de Subtender 68009.
Over de bestuurlijke aanbesteding sociaal domein 2016-2020 kunt meer informatie vinden in bijgevoegd document "Proces van bestuurlijk aanbesteden" en op de website: https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein.
 
Heeft u vragen, kunt u contact opnemen via inkoopsociaaldomein@eindhoven.nl
 
UPDATE 14-2-2019: Splitsing basisgegevens tender 68000!!
U bent in de afgelopen periode geïnformeerd dat de drie inkoopregio's Eindhoven, Dommelvallei+ en Helmond & Peelgemeenten uit elkaar zijn gegaan. Het rest de inkoopregio's alleen nog om dit uiteengaan in Negometrix in de basistender 68000 door te voeren. Hiertoe is door de inkoopregio's gezamenlijk met Negometrix een plan opgesteld om dit te bewerkstelligen. Over de wijzigingen die voor u van toepassing zijn, wordt u in bijgevoegde brief geïnformeerd.
 
UPDATE 30-7-2018: Stop op toetreding inkoopregio Eindhoven!!
Vanaf 30 juli 2018 is het niet meer mogelijk voor aanbieders om toe te treden tot de inkoopregio Eindhoven. U bent hierover geïnformeerd in de nieuwsbrief van juni 2018 en op 10 juli 2018 is het voorstel inzake de toetredingsstop besproken aan de fysieke ontwikkeltafels Jeugd en WMO.
Dit houdt ook in dat het indienen van een gewijzigde inschrijving zoals het inschrijven op nieuwe zorgproducten voor gecontracteerde aanbieders niet meer mogelijk is.
 
Enkel in uitzonderingssituaties kan de gemeente hiervan afwijken indien zij haar zorgplicht onvoldoende kan naleven, dan wel om te voorkomen dat (verdere) ontwikkelingen in de (zorg)dienstverlening worden belemmerd. Een nadere uitwerking van de 'Tenzij-regeling' is gepubliceerd op de site https://www.eindhoven.nl/ondernemen/inkoop-sociaal-domein.
 
Documents:

20181026 - Overeenkomst BA Eindhoven 01012019 DEF.pdf 925 Kb

Download

Preview

20190828 - bijlage 8 hoofdstuk 9 overzicht productcodes en tarieven versie 4 per 20200101.pdf 288 Kb

Download

Preview

20190828 - Bijlagen 1-14 versie 4 bij ovk BA 20190101 Eindhoven.pdf 1069 Kb

Download

Preview

Bijlage 3 PDC versie 3 bij ovk BA 20190101 DEF.pdf 1170 Kb

Download

Preview

Informatiebrief splitsing basisgegevenstender 68000.pdf 199 Kb

Download

Preview

Proces van bestuurlijk aanbesteden.pdf 174 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:4 load:871 prerender:881 Total:891 Browser , (18.232.31.206 - 6)