Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

68132 Inkomensconsulent Beheer Inkomen Project

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Inkomensconsulent voor het cluster Werk en Inkomen van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag:

Functieprofiel 
 
Gedegen kennis van de PW en AWB is een must. De inkomensconsulent werkt primair samen in een projectteam met 2 handhavers. De inkomensconsulent ondersteunt de handhavers bij de verrijking van signalen en hun onderzoek en voert op basis van het adviesrapport het proces van besluitvorming uit (beoordelen, rapporteren en beschikking opstellen) en verwerkt dit in Socrates. Ervaring met handhaving in de PW is van belang, de werkzaamheden zullen niet enkel administratief zijn. De inkomensconsulent kan ook mee gaan op huisbezoek of het gesprek met de cliënt voeren.
 
Het projectteam werkt in principe zelfstandig op basis van lijstwerk (een bestandsvergelijking). Er wordt toezicht gehouden op de voortgang van het project en als het nodig is, wordt er bijgestuurd door de projectleider. Er zijn doelstellingen ten aanzien van het aantal af te handelen dossiers voor het eind van het jaar. Dit vraagt om een sterke planner die resultaat gericht werkt. De doelstellingen zijn afhankelijk van aanvang en omvang van het projectteam.
 
De minimale beschikbaarheid is daarom gesteld op 32 uur per week (bij voorkeur niet structureel vrij op vrijdag). Respectvol handelen op basis van de individuele cliëntsituatie blijft daarbij het uitgangspunt. Samenwerken is een must. In bezit van rijbewijs B.

Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Dynamostraat
Startdatum: 04-09-17
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 32 uur p/w
Duur opdracht: 4 maanden
Verlengingsopties: ja Namelijk maximaal 6 maanden
FSK: 9
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Aug 2017 13:40 — 14 Aug 2017 9:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:7 load:87 prerender:87 Total:92 Browser , (35.174.62.162 - 7)