Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

68557 Communicatieadviseur

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Communicatieadviseur voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel:

Beschrijving functie:
Als communicatieadviseur bij Stadsontwikkeling kom je in aanraking met projecten op het gebied van Economie, Wonen , Vastgoed en Mobiliteit. Veel projecten hebben te maken met verduurzaming, want in Rotterdam investeert volop in schone energie, een circulaire economie en een gezonde leefomgeving. Communicatie richt zich hierbij niet op bewoners, maar ook op zakelijke doelgroepen, zowel nationaal als internationaal.

We zoeken een adviseur met een Rotterdams hart en ruime ervaring in het werkveld van Stadsontwikkeling. Je komt in een enthousiast en gedreven team waarin het tempo hoog ligt. De scope van Stadsontwikkeling is groot, dus adviseurs werken doorgaans voor meerdere opdrachtgevers en projecten. Daarbij wordt een breed pakket van (digitale) middelen en media ingezet en is er volop ruimte voor experiment en innovatie.

We zijn op zoek naar twee adviseurs. Afhankelijk van kennis en ervaring wordt gekeken welk project of onderwerp het beste bij je past.

 Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie is wisselend
Startdatum: 04-09-17
Aantal medewerkers: 2
Aantal uur: 32 - 36 uur p/w
Duur opdracht: 31-12-17
Verlengingsopties: Ja, eind 2020
FSK: 10
VOG vereist: Nee

Let op! Deze uitvraag kent een verkorte offertetermijn.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Let op! Het indienen en beoordelen van een motivatiebrief is een onderdeel van de procedure.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 8 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 45 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 Aug 2017 10:30 — 8 Aug 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2304.0, Page times (ms) Server init:5 load:77 prerender:77 Total:82 Browser , (35.172.164.32 - 6)