Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

69174 Applicatie bouwer/inrichter

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Applicatie bouwer/inrichter voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: 'De Rotterdam' Wilhelminakade 179, Rotterdam
Startdatum: Per direct (naar verwachting begin september)
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 1
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 31 december 2017
Verlengingsopties: nee
FSK: 10
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 1 kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 1 uur

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Aanvullende informatie:
Deze vacature benodigd hele specifieke vakkennis.
Om ons snel van dienst te zijn en onze deadlines te halen, hebben we echt alleen iemand nodig met ervaring met bouwen in de E-suite.

 
Documents:

Functieomschrijving Bouwer e-suite.doc 49 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
10 Aug 2017 15:34 — 21 Aug 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:6 load:73 prerender:78 Total:78 Browser , (35.175.191.46 - 6)