Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

70107 Gemeenten huren in

Buyer

Stichting RIJK
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Ewout de Vries

06-52774819

ewout.devries@stichtingrijk.nl

Information

Description:
Het DAS "Gemeenten huren in" wordt begeleid door RIJK namens Werkorganisatie De BUCH, gemeente Diemen en OVER-gemeenten, hierna te noemen gemeente, conform de Aanbestedingswet 2012, gewijzigd 2016.
 
Iedere aanbieder kan zich aanmelden voor deze DAS.
Binnen 10 dagen worden nieuwe aanmeldingen gecontroleerd.
Indien de aanmelding voldoet aan de minimaal gestelde eisen en u akkoord gaat met de gestelde voorwaarden dan volgt een toelating tot het DAS.
Na de toelating tot het DAS krijgt u automatisch een bericht zodra er in het vakgebied waarvoor u zich heeft aangemeld een offerteaanvraag wordt uitgezet.

Binnen het DAS worden de volgende vakgebieden onderscheiden:
• Administratief / secretarieel
• Automatisering / ICT
• Binnendienst / algemene dienst
• Ingenieursdiensten (civiel, groen/cultuur, bouw, installatie, verkeer en milieu)
• Buitendienst & groenvoorziening
• Grondzaken, vastgoed en planeconomie
• Burger- en publiekszaken
• Dienstverlening & Facilitair
• Financieel / economisch / control
• Gezondheidszorg
• Inkoop
• Juridisch en verzekeringen
• Management en management ondersteuning
• Projectmanagement en projectondersteuning
• Openbare Orde & Veiligheid
• Personeel & Organisatie
• Ruimtelijke ordening / planologie
• Sociale zaken & Werkgelegenheid
• Onderwijs
• Sport & Recreatie
• Vergunning & Handhaving
• Voorlichting & Communicatie
• Welzijn & Cultuur  
 
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:10 load:79 prerender:90 Total:95 Browser , (18.234.247.75 - 7)