Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

70488 Dynamisch Aankoopsysteem OZHZ m.b.t. inhuur van personeel voor specialistische functies

Buyer

Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid http://www.ozhz.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Camille van Veen

06 40 62 09 67

marktplaats@ozhz.nl

Information

Description:
LET OP
Binnenkort gaan wij over Source2Contract van Mercell, via deze link kunt u zich hier op aanmelden:

https://s2c.mercell.com/tender/41096

De tijdelijke inhuur van extern personeel door de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) verloopt via een Dynamisch Aankoopsysteem (DAS). In de Selectieleidraad leest u alle informatie over de inhuur van OZHZ ten behoeve van de primaire processen. Het gaat hierbij om de volgende Inhuurkwalificaties (kwalificaties):
 
 1. Vergunningverlening milieu
 2. Vergunningverlening bouw
 3. Vergunningverlening en toezicht bodem
 4. Vergunningverlening APV
 5. Toezicht milieu en groen
 6. Toezicht bouw
 7. Juridisch
 8. Advisering lucht, geluid en externe veiligheid
 9. Advisering bodem
 10. Financiën
 11. Management, personeel en organisatie
 12. Informatiemanagement

Om offerteaanvragen te ontvangen voor de gewenste kwalificatie dient u de volgende stappen te nemen:
 • Registratie op Negometrix;
 • Aanmelden DAS OZHZ;
 • Beantwoorden gestelde eisen en aangeven voor welke kwalificaties u aanvragen wenst te ontvangen.

Na indiening ontvangt u van OZHZ bericht of u bent toegelaten of afgewezen. Bij toelating ontvangt u vanaf dat moment Offerteaanvragen met betrekking tot de u geselecteerde kwalificaties.
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:9 load:75 prerender:84 Total:90 Browser , (44.212.96.86 - 7)