Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

71373 Procesmanager, cluster Maatschappelijke Ontwikkeling

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wiendra Sewnarain

+31 102671050

w.sewnarain@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Procesmanager voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Timmerhuis, Halvemaanpassage 90, Rotterdam
Startdatum: per direct, naar verwachting medio-eind september
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte:1
Aantal uur: 32-36 uur p/w
Duur opdracht: 1 jaar
Verlengingsopties: Ja, viermaal met 3 maanden
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan één kandidaat aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

Belangrijke elementen binnen de functie:

- Belang voor stad is groot: impuls aan werkgelegenheid met als focus NPRZ

- Groot, langdurig contract waarvan de organisatie, implementatie nu moet worden vormgegeven, mede t.b.v. structurele borging tijdens de uitvoering van het doelgroepenvervoer.

- Belangrijke gemeentelijke opgave is om voldoende mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt c.q. potentiële werknemers 'aan te bieden' om de opdracht (het vervoer) uit te kunnen (laten) voeren. Onderhavige procesmanagementopgave zal complementair zijn aan de bestaande werkwijze binnen W&I/WSPR. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat de huidige werkwijze het risico met zich meebrengt dat er onvoldoende kandidaten gevonden worden om het vele werk te kunnen doen.

- Grote publicitaire afbreukrisico's gelet de kwetsbare doelgroepen.

- Politiek gevoelig thema juist in verkiezingstijd

 
Documents:

opdrachtomschrijving DGV.docx 24 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
13 Sep 2017 10:00 — 25 Sep 2017 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:15 load:83 prerender:88 Total:93 Browser , (35.172.224.102 - 6)