Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

71577 Testcoach, Cluster BCO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Testcoach voor het cluster BCO van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Opdrachtomschrijving

De functie
De testexpert brengt de werkelijke testkennis in in het project en begeleidt, faciliteert en helpt de key-users en beheerders (de testers) vanuit een ruime ervaring met TMap. Denkt mee in de testaanpak, handelt conform afspraken en geeft tijdig aan als er afwijkingen in zicht komen. Ondersteunt in het komen tot de juiste testgevallen, voert bevindingenbeheer en neemt eventueel de administratieve taak hiervan over om de testers te ontlasten.

Competenties
Nauwgezet, consciëntieus, oog voor detail, ademt, leeft en denkt TMap en testontwerptechnieken en is goed in het uitleggen en uitdragen hiervan. Is sociaal in de omgang en is een facilitator. Ervaring met SQL en XML is gewenst.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Wilhelminakade 179
Startdatum: z.s.m. naar verwachting media/eind september
Aantal medewerkers: 2
Aantal fte: 2
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 3 maanden
Verlengingsopties: ja Namelijk maximaal 3 maanden
FSK: 9
VOG vereist: ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
14 Sep 2017 14:15 — 26 Sep 2017 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:9 load:77 prerender:77 Total:82 Browser , (34.239.154.240 - 7)