Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

72671 Verwerken diverse soorten groenafval, 2018

Buyer

Gemeente Apeldoorn http://www.apeldoorn.nl/inkoop
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Alen Todorovic

055-5802178

a.todorovic@apeldoorn.nl

Information

Description:
De gemeente Apeldoorn en Circulus-Berkel (hierna gezamenlijk aanbesteder genoemd) gaan samen het ophalen en verwerken van groenafval aanbesteden in meerdere percelen. Gekozen is voor een gezamenlijke aanbesteding omdat de eenheid Beheer en Onderhoud van de gemeente op haar nieuwe locatie (Aruba 4) geen opslag meer voor groenafval heeft maar dit afvoert via het naastgelegen terrein van Circulus-Berkel. De gemeente heeft nog enkele andere op- en overslag locaties binnen de gemeente grenzen en is er sprake van projectlocaties. Daarnaast heeft Circulus-Berkel binnen haar werkgebied nog andere op- en overslag locaties en is er sprake van projectlocaties.

Vanwege de omvang van de geraamde opdracht en de aanbiedersmarkt is voor een Europese openbare procedure gekozen. De aard van de opdracht vertaalt zich in het feit dat er, per perceel, een raamovereenkomst wordt afgesloten met de partij waarvan de inschrijving aan de gestelde eisen voldoet. De raamovereenkomst (per perceel) wordt aangegaan voor twee jaar met tweemaal een optie tot verlengen van één jaar. De ingangsdatum van de overeenkomst is 1 februari 2018.

De hoofdtender is een algemeen gedeelte van de aanbestedingsprocedure die op alle vier de percelen van toepassing is. Dat betekent voor inschrijvers dat zij naast het invullen van één of meer percelen, ook de hoofdtender dienen in te vullen. Alleen de percelen invullen is onvoldoende. Inschrijver kan zich inschrijven voor alle percelen en kan ook alle percelen gegund krijgen.
Type:
Locked open
Offer phase:
26 Oct 2017 10:00 — 8 Dec 2017 6:00

Lots

Lot 1 - Groenafval Gemengd, Circulus-Berkel en gemeente Apeldoorn  
Lot 2 - Bladafval, gemeente Apeldoorn  
Lot 3 - Diverse soorten groenafval, gemeente Apeldoorn  
Lot 4 - Overige groenstromen beheer openbare ruimte, Circulus-Berkel  

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1803.0, Page times (ms) Server init:0 load:93 prerender:93 Total:93 Browser , (54.81.238.157 - 206)