Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

72866 Integraal Ontwerp Adviseur Renovatie Stadskantoor te Roosendaal

Buyer

Gemeente Roosendaal http://www.roosendaal.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Orm Rijsdijk

+31 165579410

o.rijsdijk@roosendaal.nl

Information

Description:
De Aanbestedende Dienst is voornemens om het Stadskantoor te Roosendaal te renoveren. Ten behoeve van de realisatie van de ontwerpwerkzaamheden voor deze grootschalige renovatie is de Aanbestedende Dienst voornemens één Inschrijver te selecteren en heeft hiertoe een Europese niet-openbare aanbestedingsprocedure uitgeschreven.

De opdrachtgever is op geen enkele wijze gebonden aan bepaalde marktpartijen of heeft een voorkeur voor bestaande, of nieuwe marktpartijen. Alleen op basis van de uitsluitinggronden, geschiktheidcriteria en gunningcriteria zullen de offertes beoordeeld worden.
Type:
Locked restricted
Selection phase:
27 Oct 2017 6:00 — 8 Dec 2017 6:00

Lots

Lot 1 - Bouwkundige en constructieve ontwerp- en advieswerkzaamheden  
Lot 2 - Ontwerp- en advieswerkzaamheden met betrekking tot installaties, brandveiligheid, akoestiek en bouwfysica.  

Navigation

Register company

Forgotten password

Forgot username?

Need help using Negometrix? Visit our help center! Help
Negometrix Platform v4.5.1803.0, Page times (ms) Server init:31 load:93 prerender:109 Total:109 Browser , (54.81.238.157 - 206)