Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

73773 Inkomensconsulent 8fte, cluster W&I

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Robin van den Oosten linkedin

+31 102671050

r.vandenoosten@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende inkomensconsulenten voor het cluster Werk en Inkomen - Toetsing en toezicht  van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Librijesteeg 4 te Rotterdam
Aantal medewerkers: 8 kandidaten
Startdatum: Maandag 6 november '17
Periode: Tot en met 31-12-2018
Aantal uur: 36 uur p/w
FSK:  8
VOG vereist: ja

Kosteloze overname: Voor deze uitvraag geldt de optie tot kosteloze overname van één of meerdere kandidaten na 30-6-2018.

Verificatiegesprek
De inschrijver die het hoogst eindigt in de ranking wordt uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Tijdens het verificatiegesprek dient de beoogd projectmanager die als dagelijks aanspreekpunt zal fungeren bij de ondernemer de ingediende inschrijving en de daarin opgenomen aanpak te presenteren, waarna een gesprek zal plaatsvinden tussen de ondernemer en de beoordelingscommissie. In voorkomende gevallen kan het verificatiegesprek leiden tot aanpassing van de beoordeling en/of de ranking. Dit gesprek vindt plaats op woensdagmiddag 25 oktober '17.

Verificatie kandidaten
Indien na het verificatiegesprek de inschrijver nog steeds het hoogst eindigt in de ranking kan de gemeente Rotterdam maximaal 8 door de inschrijver aangeboden kandidaten selecteren welke worden uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Beoordeeld zal worden of duidelijk en realistisch blijkt dat de aangeboden kandidaten bij inzet aan het aangeboden functieprofiel zullen voldoen. In voorkomende gevallen kan het verificatiegesprek leiden tot aanpassing van de beoordeling en/of de ranking.
Documents:

Functiebeschrijving.docx 17 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
6 Oct 2017 17:40 — 17 Oct 2017 11:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:77 prerender:77 Total:82 Browser , (34.239.154.240 - 6)