Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

75340 Toelatingsprocedure Openhouse Maatwerkvoorzieningen WMO 2018

Buyer

Werkmaatschappij 8KTD https://www.tytsjerksteradiel.nl/
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
De gemeenten Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel hanteren voor de levering van Wmo-maatwerkvoorzieningen 2018 een Toelatingsprocedure Open House.
Onderdeel van de Toelatingsprocedure is de dialoog met Opdrachtnemers tijdens de voorbereiding en de uitvoering van de maatwerkvoorziening. De bijbehorende spelregels zijn vastgelegd in de Procesovereenkomst. Het Programma van eisen (inclusief bijlagen) en de Uitvoeringsovereenkomst (inclusief bijlagen) zijn daaraan onlosmakelijk verbonden. Voor nadere informatie over het overlegproces dat is voorafgegaan kunt u de documenten inzien die beschikbaar worden gesteld in de Tender Documenten onder de map Overlegtafels. Onderstaand treft u ter informatie de laatste versies aan van de Procesovereenkomst en het Programma van Eisen.

Voor toelating tot de Uitvoeringsovereenkomst schrijven aanbieders zich in via Negometrix waarbij de Opdrachtgever controleert of de Zorgaanbieder zich kwalificeert en aan alle vereisten voldoet. Zolang het Open House model wordt gehanteerd, is toetreding via deze Toelatingsprocedure mogelijk. 
 
Om zich te kwalificeren dienen inschrijvers de in deze inschrijfmodule gestelde vragen te beantwoorden en de instructies bij elke vraag goed op te volgen. De juiste documenten dienen te worden toegevoegd en ondertekend waar dat is vereist. Deze documenten zijn waar nodig bij de vragen toegevoegd.

Zie hier voor de instructies voor het gebruik van Negometrix
  1. Klik op de blauwe knop "Start" om te beginnen
  2. Open de vragenlijst "Inschrijving Toelatingsprocedure Openhouse Maatwerkvoorzieningen WMO 2018 en volg verdere instructies.
  3. Selecteer onder de vragenlijst de kwalificaties (percelen) waarvoor u zorg kunt aanbieden.
  4. Klik op Indienen en bevestig met uw wachtwoord waarmee u inlogt.


 
Documents:

3. 4 8KTD Open house Wmo - Procesovereenkomst Openhouse Wmo 2018 8ktd 20171016 definitief.pdf 338 Kb

Download

Preview

Programma van Eisen Toelatingsprocedure Openhouse Wmo 8KTD 2018 definitief.pdf 832 Kb

Download

Preview

Tarieven en productcodes Wmo 2019.pdf 234 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2009.0, Page times (ms) Server init:3 load:203 prerender:213 Total:218 Browser , (35.172.233.215 - 7)