Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

80006 Milieupark, fsk 2 - flexpoule 2018

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Robin van den Oosten linkedin

+31 102671050

r.vandenoosten@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Milieupark Flexpoule voor het cluster Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de opdrachtomschrijving behorend bij deze uitvraag is onderaan beschreven. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Milieupark, nader te bepalen
Startdatum: Februari 2018
Aantal medewerkers: Gewoonlijk is er een vaste ploeg van circa 14 medewerkers
Inzet: Doordeweeks betreft het oproep-diensten. Voornamelijk gaat het om de zaterdag waar 1 tot 5 medewerkers worden gevraagd.
Duur opdracht: tot 31-12-2018
Verlengingsopties: Ja, Namelijk tot 31-12-2019
FSK: 2
VOG vereist: Ja

Aantal inschrijvingen: Inschrijver schrijft zich als bureau in voor de flexploule.

Opdrachtbeschrijving
- Inzet is gericht op een niet volledige taken- en verantwoordelijkhedenpakket. Het betreft vooral de ondersteuning van een reguliere medewerker.
- Inzet is op afroep;
- Inzet voornamelijk op zaterdag en aanvullend in de vakanties;
- Goede beheersing van de Nederlandse taal is een vereiste!
- Er is geen vereiste opleiding of werkervaring.
- Competenties: communicatief vaardig, flexibel, klantgerichtheid, luisteren en representatief


Verificatiegesprek
De inschrijver die het hoogst eindigt in de ranking wordt uitgenodigd voor een verificatiegesprek. Tijdens het verificatiegesprek dient de beoogd projectmanager die als dagelijks aanspreekpunt zal fungeren bij de ondernemer de ingediende inschrijving en de daarin opgenomen aanpak te presenteren, waarna een gesprek zal plaatsvinden tussen de ondernemer en de beoordelingscommissie. In voorkomende gevallen kan het verificatiegesprek leiden tot aanpassing van de beoordeling en/of de ranking.
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
25 Jan 2018 12:00 — 1 Feb 2018 12:01

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2207.0, Page times (ms) Server init:5 load:112 prerender:112 Total:117 Browser , (3.235.78.122 - 7)