Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

80163 DAS ICT Hardware - Desktops

Buyer

DASmakkelijk http://www.das-makkelijk.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
LET OP: na 1 augustus 2021 is het niet meer mogelijk om op dit DAS in te schrijven. Dit DAS gaat over naar Negometrix 4. Meld u daar aan om vanaf 1 september 2021 weer deel te nemen, via:
https://hub.negometrix.com/today/7153 en 
https://hub.negometrix.com/today/6916

Welkom op de DAS voor de levering van ICT Hardware - Desktops voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze desktops ingekocht. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Van dit DAS maken de volgende aanbestedende diensten gebruik: 
 • Onderwijsstichting KempenKind
 • PROOLeiden
 • Morgenwijzer
 • CorDeo Scholengroep
 • Stichting Scala
 • SOP Stolwijk
 • Stichting LVO
 • Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV)
 • Stichting Wijzer in onderwijs
 • Arlanta
 • LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
 • VCO Harderwijk-Hierden
 • Stichting Monton
 • Stichting Quadraam
 • PC PO Vechtstreek en Venen
 • Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
 • Leo Kanner Onderwijsgroep
 • Het sticht, Stichting voor Katholiek en Algemeen Bijzonder Primair Onderwijs te Zeist
 • Stichting Sint Josephscholen
 • Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
 • CVO Noord- en West-Fryslân (CVO NWF)
 • CSG Liudger
 • VCPO Noord-Groningen
 • Jan van Brabant College
 • Stichting Atlant Basisonderwijs
 • Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Lelystad

Vanaf 6 mei maakt de volgende aanbestedende dienst gebruik van dit DAS:
 • MosaLira

Vanaf 14 mei maakt de volgende aanbestedende dienst gebruik van dit DAS:
 • Primo Schiedam

Vanaf 1 juni maakt de volgende aanbestedende dienst gebruik van dit DAS:
 • CBO Zeist

Elk van de aanbestedende diensten heeft hiervoor haar eigen DAS gepubliceerd.

Om toegelaten te worden in dit DAS dient Gegadigde een verzoek tot deelname te doen, hierin doorloopt Gegadigde de criteria voor toelating.
 
Bijgevoegd een handleiding m.b.t. het verzoek tot deelname.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De individuele aanbestedende diensten behouden zich het recht voor om hun individuele DAS per direct beëindigen.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.
Documents:

DASmakkelijk handleiding Verzoek tot Deelname.pdf 1011 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:84 Total:89 Browser , (18.206.194.21 - 7)