Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

80171 DAS ICT Hardware - Chromebooks

Buyer

DASmakkelijk http://www.das-makkelijk.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Elle Verwegen

+31 413726006

info@das-makkelijk.nl

Information

Description:
LET OP: na 1 augustus 2021 is het niet meer mogelijk om op dit DAS in te schrijven. Dit DAS gaat over naar Negometrix 4. Meld u daar aan om vanaf 1 september 2021 weer deel te nemen, via:
https://hub.negometrix.com/today/7156 en 
https://hub.negometrix.com/today/6921

Welkom op de DAS voor de levering van ICT hardware - Chromebooks voor diverse aanbestedende diensten. Via dit DAS worden op rechtmatige wijze diverse producten ingekocht op het gebied van chromebooks en toebehoren. Hiermee wordt beoogd een diversiteit aan aanbieders aan te spreken en de vraag en aanbod op zo'n goed mogelijke wijze bij elkaar te brengen.

Van dit DAS maken de volgende aanbestedende diensten gebruik:
 • Onderwijsstichting KempenKind
 • PROOLeiden
 • SOP Stolwijk
 • Morgenwijzer
 • Het Sticht
 • CorDeo Scholengroep
 • RENN4
 • Stichting Kiem Onderwijs
 • Stichting Primair en Voortgezet Onderwijs Zuid-Nederland (SPVOZN)
 • Stichting Katholiek Onderwijs Veluwe-Vallei (SKOVV)
 • Stichting R.K. Basisscholen Vleuten, De Meern, Haarzuilens (RKSVDMH)
 • Stichting Wijzer in onderwijs
 • PCO Noord Twente
 • RBOB De Kempen 
 • Arlanta
 • LOGOS, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs
 • Stichting Monton
 • Stichting Quadraam
 • PC PO Vechtstreek en Venen
 • Stichting voor Protestants Christelijk Primair Onderwijs De Vier Windstreken
 • SPO WIJ de Venen
 • Leo Kanner Onderwijsgroep
 • Stichting Sint Josephscholen
 • Stichting VCO Harderwijk Hierden
 • Stichting Groeisaam Primair Onderwijs
 • Stichting Librijn Openbaar Onderwijs
 • Stichting Sarkon
 • Jan van Brabant College
 • PCPO Capelle-Krimpen
 • Stichting Atlant Basisonderwijs
 • Stichting voor Christelijk Primair Onderwijs Lelystad
 • MosaLira
 • CBO Zeist


Elk van de aanbestedende diensten heeft hiervoor haar eigen DAS gepubliceerd.

Om toegelaten te worden in dit DAS dient Gegadigde een verzoek tot deelname te doen, hierin doorloopt Gegadigde de criteria voor toelating.
 
Bijgevoegd een handleiding m.b.t. het verzoek tot deelname.

Dit DAS wordt gepubliceerd op grond van de aanbestedingswet 2012, en valt hiermee onder de Europese richtlijn 2014/24/EU.

De individuele aanbestedende diensten behouden zich het recht voor om hun individuele DAS per direct beëindigen.

Voor nadere toelichting over het gebruik van het Negometrix platform en de instructie voor het indienen van het Verzoek tot deelname, verwijzen wij u graag naar de supportpagina.  
Documents:

DASmakkelijk handleiding Verzoek tot Deelname.pdf 1011 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:9 load:69 prerender:74 Total:79 Browser , (100.28.0.143 - 6)