Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

80467 Erkenningsregeling voor Ingenieur- en adviesdiensten

Buyer

GVB http://www.gvb.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Peter Leemans

06 51294547

peter.leemans@gvb.nl

Information

Description:
GVB heeft regelmatig behoefte aan advies- en ingenieursdiensten op verschillende terreinen, voor uiteenlopende werkzaamheden. GVB is op zoek naar professionele Ondernemers die, indien verzocht, op korte termijn in deze behoefte kunnen voorzien. GVB heeft besloten daarvoor een erkenningsregeling in te stellen. Door GVB erkende Ondernemers komen in aanmerking voor gunning van opdrachten die onder deze erkenningsregeling vallen. GVB geeft hiermee invulling aan haar verplichting op grond van artikel 1.4 lid 1 sub b van de Aanbestedingswet om op basis van objectieve criteria een keuze te maken voor de Ondernemer of Ondernemers die tot de procedure worden toegelaten.

De erkenningsregeling omvat 12 percelen. Ondernemers kunnen voor meerdere percelen erkenning aanvragen en verkrijgen. Ondernemers die voldoen aan de in deze erkenningsregeling gestelde eisen worden opgenomen in een lijst van erkende Ondernemers. GVB selecteert op basis van deze lijst Ondernemers voor deelname aan onderhandse aanbestedingen. Opdrachten worden afhankelijk van de geraamde waarde en andere factoren enkelvoudig of meervoudig onderhands worden aanbesteed. Bij de keuze voor de Ondernemer of Ondernemers die tot de procedure worden toegelaten, kan gebruik worden gemaakt van een 'randomizer'.
Deze erkenningsregeling wordt door GVB Infra BV, GVB Activa BV en GVB Exploitatie BV gezamenlijk ingesteld. De genoemde entiteiten kunnen ieder zelfstandig op basis van de lijst van erkende Ondernemers partijen selecteren voor deelname aan onderhandse aanbestedingen.

De regeling onderscheidt de volgende categorieen:
  • A. Spoor en Baan
  • B. Installaties
  • C. Civiel
  • D. Materieel

Voor een verdere uitleg van de categorieën en percelen verwijzen wij u naar bijlage 'Matrix' en bijlage 9 'Categorieën.

De erkenningsprocedure verloopt elektronisch via het platform Negometrix. Informatie over de werking van Negometrix is te vinden op www.negometrix.com.
Documents:

Begripsbepaling.pdf 51 Kb

Download

Preview

Bijlage 9 Categorieën.pdf 293 Kb

Download

Preview

Matrix.pdf 57 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2112.0, Page times (ms) Server init:5 load:69 prerender:80 Total:89 Browser , (35.175.107.77 - 6)