Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

82295 DAS Externe inhuur Albeda

Buyer

Albeda
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Hennie de Mik

0104973737

h.demik@albeda.nl

Information

Description:
Albeda
Het  Albeda is een regionaal opleidingsinstituut voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en educatie. Met 120 opleidingen, waarvan een aantal met meerdere uitstroomrichtingen, en een ruim aanbod van kortlopende cursussen en contractactiviteiten, zijn wij één van de belangrijkste opleidingsinstituten in de regio Rotterdam. Ons onderwijs wordt ontwikkeld in samenwerking met bedrijven, gemeenten, deelgemeenten en overheidsinstellingen

het Albeda heeft regelmatig behoefte aan tijdelijke externe inhuur van diverse expertise en wil voor het contracteren hiervan gebruik maken van een Dynamisch Aankoop systeem onder de naam DAS Externe inhuur.

Dynamisch Aankoop Systeem
Allereerst wordt dit DAS ingezet voor projectmanagement op ICT gebied. Wanneer blijkt dat het werken van de DAS positief is voor inschrijvers en voor het Albeda kan de DAS later worden uitgebreid met andere segmenten. 

Dit online-platform wordt beheerd door Negometrix. De instelling van dit Dynamisch Aankoop Systeem (DAS) betreft een Europese aanbesteding volgens de Aanbestedingswet 2012.
 
Het Albeda nodigt geïnteresseerde partijen van harte uit om zich eenmalig te registreren op het Negometrix platform. Vervolgens kunt u zich aanmelden voor het DAS Externe inhuur. Leveranciers kunnen zich aanmelden voor vooralsnog één categorieën binnen deze DAS Externe inhuur, projectmanagement ICT

Zodra Albeda behoefte heeft aan tijdelijke externe inhuur buiten de door haar gesloten raamovereenkomsten, wordt een offerteaanvraag via het DAS uitgezet. Geïnteresseerde partijen kunnen zich aanmelden voor het DAS wanneer zij voldoen aan de minimaal gestelde eisen. Aan de toelating tot het DAS kan geen recht op opdrachten worden ontleend.

Het DAS bestaat feitelijk uit 3 fasen:
1. Verzoek tot toelating
2. Toelating
3. Offerteaanvraag en opdrachtverstrekking.

Verzoek tot toelating
Het verzoek tot toelating verloopt via www.negometrix.com. Voor zover u nog geen account heeft bij Negometrix dient u zich eerst eenmalig te registreren op www.negometrix.com. Na registratie kunt u zich aanmelden voor de tender 82295 DAS Externe inhuur Albeda en vervolgens een verzoek tot toelating indienen.
 
Wat moet u doen?
  • invullen en uploaden van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (Eigen Verklaring);
  • akkoord gaan met de algemene inkoopvoorwaarden Albeda;
  • akkoord gaan met de standaardovereenkomst Albeda;
  • uploaden van een uitreksel KvK;
  • invullen en uploaden van het formulier Verklaring op erewoord.

Het Albeda beoordeelt uw verzoek tot toelating. Voldoet het verzoek aan de gestelde eisen dan ontvangt u toegang.

Offerteaanvraag en opdrachtverstrekking
Een offerteaanvraag wordt via Negometrix gepubliceerd. Uitsluitend de partijen die zijn toegelaten ontvangen de offerteaanvraag. De inhuurbehoefte en de procedure tot de gunning staan beschreven in de offerteaanvraag. Om kans te maken op een opdracht dient u tijdig een offerte in te dienen conform de aanvraag. In de aanvraag worden specifieke eisen gesteld aan de kwaliteit van de in te huren medewerker. Denk hierbij aan werkervaring en opleidingsniveau. Het Albeda beoordeelt de offertes op de gunningscriteria (prijs en kwaliteit) die in de offerteaanvraag zijn opgenomen.
 
Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:0 load:64 prerender:69 Total:69 Browser , (18.206.48.243 - 6)