Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

82476 Aanschaf Elektrische Bussen (EB1)

Buyer

GVB http://www.gvb.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Peter Jurjens

+31620136529

peter.jurjens@gvb.nl

Information

Description:
Scope van de opdracht
Hier vindt u het aanbestedingsdossier voor de Europese aanbesteding van GVB Activa BV voor aanschaf van de eerste batch elektrische bussen (EB1).

Deze aanbesteding betreft de aanschaf van elektrische bussen volgens de techniek van Opportunity Charging (OC) inclusief bijbehorende levering en diensten. De opdracht is verdeeld in een basisbestelling en opties:

Basisbestelling
  1. De levering van 31 OC-bussen (22 geleed en 9 standaard), met een minimale technische levensduur van 12 jaar;
  2. De levering, installatie en werkende oplevering van de benodigde laadinfrastructuur. Het betreft maximaal 10 snellaadpalen voor laadhub Sloterdijk en maximaal 31 langzaamladers voor stalling Garage West inclusief benodigde laadregelingen met een minimale technische levensduur van 12 jaar;
  3. Levering van tooling voor het op afstand monitoren van de batterijlading van de bussen, dynamisch laden/laadintelligentie en pre-conditioneren (vooraf verwarmen op stallingslocaties aan de langzaamladers);
  4. Regie- en verantwoordelijkheid op onderhoud van de bussen voor 2 jaar met optie tot verlenging. Het onderhoud aan de voertuigen zal door GVB in eigen beheer plaatsvinden. Vanwege de onbekendheid met elektrische bussen zal het onderhoud in de eerste periode (deels) worden uitgevoerd onder regie en verantwoordelijkheid van Opdrachtnemer. Ook is Opdrachtnemer verantwoordelijk voor opleidingen van instructeurs en monteurs van GVB;
  5. Uitvoeren van onderhoud aan de laadinfrastructuur op basis van een full service contract voor 5 jaar.
 
Opties
  1. voor alle benodigde vervangingsdelen gedurende de gebruiksduur van de voertuigen alsmede het verzorgen van eventuele software updates en modificaties;
  2. De levering van maximaal 69 aanvullende OC bussen in standaard en/of gelede uitvoering of een combinatie hiervan. Exacte verdeling en omvang batches worden pas bij afroep bepaald.;
  3. De levering van voor de aanvullende levering(en) van OC bussen benodigde snellaadpalen en/of langzaamladers inclusief benodigde laadregeling(en);
  4. Het verlengen van de regierol van Opdrachtnemer (als benoemd onder punt 4 van de basisbestelling)
  5. Het verlengen van het onderhoud aan de laadinfrastructuur na de initiële periode van vijf jaar.

Raakvlakken
Realisatie van infrastructurele scope-elementen (stroomvoorziening, voorbereiding plaatsing laadvoorziening en inrichting busstation) in het openbare domein valt binnen de scope van de Gemeente Amsterdam en daarmee buiten de scope van de opdracht. Realiseren van de benodigde elektrische aansluitingen en voorbereiding van de plaatsing van laadapparatuur op Garage West wordt door GVB gedaan.
 
Het aanleveren (als directielevering) van exploitatie apparatuur van GVB (mobilofoon, OV-chip en VECOM) ligt bij GVB. De voorbereiding en integratie hiervan is onderdeel van de scope van Opdrachtnemer.

Planning inzetbaarheid
Op basis van het strategisch materieelplan en de afspraken met de stad is het noodzakelijk dat zo spoedig mogelijk de eerste voertuigen operationeel ingezet kunnen worden. De te leveren voertuigen dienen gereed te zijn voor start in exploitatie in dienstregeling 2020 (verwachte ingangsdatum 15-12-2019).

Negometrix / E-aanbesteden
De aanbesteding verloopt volledig elektronisch, met toepassing van de aanbestedingstool Negometrix (www.negometrix.com). Alle communicatie- en informatie-uitwisseling tussen GVB en de Gegadigden danwel Inschrijvers in het kader van de aanbesteding vindt plaats via deze aanbestedingstool, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

Alle relevante informatie over de opdracht is te vinden in de tender zoals u die hier op Negometrix kunt vinden.

ARN 2016
Op deze aanbesteding is het ARN2016 versie 1.0  van juli 2016 van toepassing, voor zover daarvan in de aanbestedingsleidraad niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het ARN2016 is als bijlage opgenomen. Aangeraden wordt het ARN2016 goed door te nemen en in samenhang met de aanbestedingsleidraad te lezen.
Documents:

Begrippenlijst v1.1.pdf 37 Kb

Download

Preview

Bijlage 3 Algemene Richtlijn Nutssectoren 2016 (ARN2016).pdf 198 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed with Preselection
Selection phase:
2 Feb 2018 13:31 — 5 Mar 2018 13:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:9 load:75 prerender:80 Total:80 Browser , (100.28.0.143 - 6)