Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

83636 Transformatiemanager, Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Transformatiemanager voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: De Rotterdam, Wilhelminakade 179, en op projectlocatie
Startdatum: Medio maart '18
Aantal medewerkers: 1 - 3 medewerkers
Aantal fte: 0,5 tot 2,0
Aantal uur: 20 - 40 uur p/w
Duur opdracht: 1 jaar, t/m 31-03-2019
VOG vereist: ja 

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.


Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor twee matchingsgesprekken. Dit zijn maximaal 12 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gespreksronde: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
 
Documents:

Opdrachtomschrijving Transformatiemanager Noord.docx 21 Kb

Download

Preview

Opdrachtomschrijving Transformatiemanagers voor Zuiderboulevard e.o..docx 18 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
15 Feb 2018 16:46 — 1 Mar 2018 8:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2214.0, Page times (ms) Server init:5 load:85 prerender:85 Total:94 Browser , (3.238.72.180 - 7)