Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

85592 EBS Voertuig - GIVA Services

Buyer

GVB http://www.gvb.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Peter Jurjens

+31620136529

peter.jurjens@gvb.nl

Information

Description:
Scope van de opdracht

Deze aanbesteding betreft de contractering van een softwareleverancier voor de realisatie van het totale GIVA-software platform in projectlijn 3 van het project EBS Voertuig: Uitbreiding GIVA-services.

Het GIVA-software Platform is randvoorwaardelijk voor het goed functioneren van de nieuwe EBS-functionaliteit (en alle andere toekomstige functionaliteiten in het voertuigdomein, zoals bijvoorbeeld Reisinformatie en Comfortabel Rijden) en wordt geïnstalleerd op de GIVA-hardware laag (deze wordt aangeschaft en ingebouwd door het programma Reisinformatie).

De eigendom van de software komt bij GVB te liggen maar de Opdrachtnemer zal de software vrij mogen gebruiken en toepassen.

Programma EBS Vernieuwing (zie ook 1.1.1)
De huidige versie van het Exploitatie Beheersysteem (EBS) stamt uit de periode 2001-2005 en wordt gezien als 'end of life'. Door de hoeveelheid knelpunten van het huidige systeem, én de technologische ontwikkelingen sinds 2005, én de aanschaf van nieuwe trams én de (verwachte) rapportages aan de Vervoersregio, is de vervanging van het EBS noodzakelijk geworden.

Ten behoeve van de vervanging van EBS is een programma opgesteld genaamd 'EBS Vernieuwing'.

Het doel van het programma EBS Vernieuwing is "Het garanderen van de continuïteit van het EBS Systeem voor de eerste 10 jaar na oplevering".

Het effect van deze doelstelling is dat de verkeersleiding optimaal wordt ondersteund in het volgen en bijsturen van de dagelijkse exploitatie en dat actuele en betrouwbare (reis)informatie wordt geboden. Daarnaast worden de bestuurders beter geïnformeerd over de uitvoering van de operatie.

Het programma bestaat uit 2 projecten: EBS Centraal en EBS Voertuig.
  1. In het project EBS Centraal ligt de focus op upgrade, ontvlechting en benutten van bestaande functionaliteit met de bestaande leverancier PSI, en daardoor het aanleveren van betere en actuelere data voor reisinformatie.
  2. In het project EBS Voertuig ligt de focus op het onder GIVA-architectuur, ontvlechten van de RIS-computer (Reizigers Informatie Systeem), vervangen van de RIS-computer door een generieke computer en software, scheiding van voertuig- en informatiedomein en realiseren van nieuwe EBS-software.
 
Project EBS Voertuig (Zie ook 1.1.2)
Het project EBS Voertuig richt zich op het nieuwe exploitatie beheersysteem voor bus en tram. Tevens richt het project EBS voertuig zich samen met het programma reisinformatie op de realisatie van GIVA hard- en software in bus en tram. Deze aanbesteding betreft het realiseren van services ten behoeve van de GIVA hard- en software in bus en tram.

Het resultaat van het project EBS Voertuig, oplevering medio 2018, is het realiseren van:
  • Nieuwe EBS Software conform onder andere de Europese standaard (EN13149) maar ook ITxPT en VDV301.
  • Ontvlechting RIS (scheiding voertuig- en informatiedomein).
  • Het verwijderen van oude Hardware Componenten: de RIS, de Datcom en de BC2100 unit.
 
Daarnaast is het resultaat van het project EBS Voertuig het realiseren van generiek inzetbare hardware en software volgens de Europese standaard EN13149, ITxPT en VDV301 (bij GVB GIVA genoemd).
Om bovenstaande resultaten voor het project EBS Voertuig beter te bereiken en ook omdat het binnen verschillende ICT-disciplines valt wordt het project EBS Voertuig onderverdeeld in vijf projectlijnen:

1.       GIVA Hardware (Infra)
2.       GIVA Basisplatform
3.       GIVA Uitbreiding Services (deze aanbesteding)
4.       EBS (AMVS) 
5.       MVB Gateway (Ontvlechting)

ARN 2016
Op deze aanbesteding is het ARN2016 versie 1.0 van juli 2016 van toepassing, voor zover daarvan in de aanbestedingsleidraad niet uitdrukkelijk wordt afgeweken. Het ARN2016 is als bijlage opgenomen. Aangeraden wordt het ARN2016 goed door te nemen en in samenhang met de aanbestedingsleidraad te lezen.
 
Documents:

ARN 2016 versie 1 juli 2016.pdf 98 Kb

Download

Preview

Begrippenlijst 2018.pdf 179 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
9 Apr 2018 0:00 — 21 May 2018 14:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1912.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:75 Total:80 Browser , (34.204.173.45 - 6)