Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

87613 Hoofdtender voor integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents model

Buyer

Regio Twente http://www.regiotwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

OZJT Inkoop

0123456

i.ozjt@regiotwente.nl

Information

Description:
Hoofdtender Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents model.
Let op: inschrijvers moeten zich eerst in deze hoofdtender hebben aangemeld, de vragenlijsten hebben ingevuld en ingediend voordat men zich kan inschrijven in de subtenders: 

Ondersteuningsbehoefte Wmo (88169)

Ondersteuningsbehoefte Jeugd (88170)

Dyslexie (89454)

Diagnostiek (87770)

Wonen en verblijf (87839)

Wilt u weten hoe u kunt aanbieden op het platform? Klik dan hier.

Nieuwe inschrijving  
In deze aanbesteding is tussentijdse toetreding mogelijk vanaf 1 december 2018. Zie hiervoor ook 1.1.11 van deze hoofdtender.
Indien u hierover vragen heeft, kunt contact opnemen via de berichtenmodule van Negometrix.


Het dynamisch aankoopsysteem is sinds 1 december 2018 een doorlopende tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie en Wonen & Verblijf. Vanwege de hoge instroom en de vele herstelmogelijkheden die worden geboden, wordt de doorlopende tender tijdelijk gesloten voor nieuwe aanbieders per 1 augustus 2019 om 9.00 uur. Deze periode gebruikt OZJT om de huidige inschrijvingen correct en volledig te beoordelen en, waar nodig, herstelmogelijkheden te bieden. Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich weer inschrijven vanaf 2 januari 2020, 9.00 uur.
Meer informatie over het vervolgtraject na 2 januari 2020 volgt eind 2019.


Vanaf 2 januari 2020 wordt de tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie en Wonen & Verblijf twee keer per kalenderjaar voor de duur van een maand opengesteld.
 
Inschrijven in 2020 is mogelijk van:
  • 2 januari t/m 31 januari
  • 1 september t/m 30 september
 
In de tijd tussen de inschrijfperiodes worden de nieuwe en huidige inschrijvingen beoordeeld. Er is ook tijd voor eventuele herstelmogelijkheden en aanvullende acties op de inschrijvingen.

Uiterlijk binnen twaalf (12) weken zal de Aanbestedende dienst conform het bepaalde in de aanbestedingsleidraad de Inschrijving van een aanbieder (inhoudelijk) beoordelen en afhandelen. Let op: Bij elke nieuwe indiening gaat de beoordelingstermijn van twaalf (12) weken opnieuw lopen.

Let op: nieuwe inschrijvingen die buiten de twee (2) jaarlijkse vaste momenten worden ingediend, worden niet eerder in behandeling genomen dan het eerstvolgende vaste moment van openstelling van de Tenders. 
Documents:

20180611-inkooptenders-v1.00.pdf 64 Kb

Download

Preview

RTW16021 A3placemat def 10.pdf 958 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System
Published on:
30 Nov 2018 9:42

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2002.0, Page times (ms) Server init:4 load:74 prerender:79 Total:84 Browser , (3.233.215.231 - 7)