Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

87839 Twents model; Wonen en Verblijf: Dakjes 0 (A en B), 1, 2 en 3

Buyer

SamenTwente http://www.regiotwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

OZJT Inkoop

0123456

d.meijerink@regiotwente.nl

Information

Description:
Deze subtender is een aanbesteding voor Sociale en of Andere Specifieke Diensten (SAS). Deze subtender omvat de wooncomponenten en fysieke voorzieningen die al of niet aanvullend aan de ondersteuning kunnen worden ingezet. Dit betreft de voorzieningen die te scheiden zijn van de ondersteuning. Het doel is om meer duurzame gezinsvormen en ambulantisering te bereiken. Daarnaast moet voor de inwoners die het nodig hebben altijd voldoende verblijfsvoorzieningen beschikbaar blijven. Er zijn verschillende vormen. Per vorm wordt een ander budget per persoon per etmaal betaald. Binnen het Twents inkoop model worden wonen en ondersteuning in beginsel van elkaar gescheiden in de inkoop. De ondersteuningsbehoefte is altijd leidend voor de inzet van dakje 2 en 3. En in vele gevallen ook voor dakje 1.

Deze subtender betreft de inkoop van  Wonen en verblijf. Dakje 0, bestaat uit duurzame gezinsvormen en deze zijn onderverdeeld in pleegzorg en gezinshuisopvang verder genoemd als gezinshuizen.

De dakjes zijn in zijn totaliteit als volgt onderverdeeld:

Dakje 0-A Pleegzorg;
Dakje 0-B Gezinshuizen;
Dakje 1 Vervanging van de thuissituatie zonder bijzonderheden;
Dakje 2 Vervanging van de thuissituatie waarbij er sprake is van actief toezicht;
Dakje 3 Vervanging van de thuissituatie waarbij er sprake is van onvoorspelbaar gedrag.

Vanaf 2020 wordt de tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie en Wonen & Verblijf twee keer per kalenderjaar voor de duur van een maand opengesteld.
 
Inschrijven in 2022 is mogelijk van:
 
  • 1 maart t/m 31 maart
  • 1 september t/m 30 september

In de tijd tussen de inschrijfperiodes worden de nieuwe en huidige inschrijvingen beoordeeld. Er is ook tijd voor eventuele herstelmogelijkheden en aanvullende acties op de inschrijvingen.

Uiterlijk binnen twaalf (12) weken zal de Aanbestedende dienst conform het bepaalde in de aanbestedingsleidraad de Inschrijving van een aanbieder (inhoudelijk) beoordelen en afhandelen. Let op: Bij elke nieuwe indiening gaat de beoordelingstermijn van twaalf (12) weken opnieuw lopen. 

Let op: nieuwe inschrijvingen die buiten de twee (2) jaarlijkse vaste momenten worden ingediend, worden niet eerder in behandeling genomen dan het eerstvolgende vaste moment van openstelling van de Tenders. 

LET OP: Denkt u er aan om eerst de hoofdtender met het nummer 87613 in te vullen. En daarna deze subtender.
 
Type:
Qualification System
Published on:
12 Jun 2018 20:27

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:60 prerender:60 Total:70 Browser , (3.236.116.27 - 7)