Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88169 Twents model; Ondersteuningsbehoeften Wmo

Buyer

SamenTwente http://www.regiotwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

OZJT Inkoop

0123456

d.meijerink@regiotwente.nl

Information

Description:
Dit is de subtender 88169 Ondersteuningsbehoefte Wmo, behorende bij de hoofdtender 87613 Integrale inkoop Wmo 2015 en Jeugdwet ten behoeve van het Twents model.

Vanaf 2020 wordt de tender voor de Ondersteuningsbehoeften Jeugd en Wmo en de modules Diagnostiek, Dyslexie en Wonen & Verblijf twee keer per kalenderjaar voor de duur van een maand opengesteld.
 
Inschrijven in 2022 is mogelijk van:
  • 1 maart t/m 31 maart
  • 1 september t/m 30 september

In de tijd tussen de inschrijfperiodes worden de nieuwe en huidige inschrijvingen beoordeeld. Er is ook tijd voor eventuele herstelmogelijkheden en aanvullende acties op de inschrijvingen.

Uiterlijk binnen twaalf (12) weken zal de Aanbestedende dienst conform het bepaalde in de aanbestedingsleidraad de Inschrijving van een aanbieder (inhoudelijk) beoordelen en afhandelen. Let op: Bij elke nieuwe indiening gaat de beoordelingstermijn van twaalf (12) weken opnieuw lopen. 

Let op: nieuwe inschrijvingen die buiten de twee (2) jaarlijkse vaste momenten worden ingediend, worden niet eerder in behandeling genomen dan het eerstvolgende vaste moment van openstelling van de Tenders. 
Type:
Qualification System
Published on:
12 Jun 2018 20:27

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:75 Total:80 Browser , (3.236.116.27 - 7)