Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88277 Specialisten Justitiabelen, cluster MO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Angela van Haastrecht

0610346306

a.vanhaastrechtdijkstra@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Specialisten Justitiabelen voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.


Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie:
Startdatum: Per direct, naar verwachting medio april tot eind april
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte:1
Aantal uur: 36 uur p/w*
Duur opdracht: t/m 31-12-2018
Verlengingsopties: ja, Namelijk 1x 12 maanden
FSK: 10
VOG vereist: ja 


* Toelichting werktijden:
De kandidaat heeft geen negen tot vijf mentaliteit en is volgens het rooster inzetbaar van maandag tot en met zondag ook tijdens feestdagen. Je bent bereid volgens een twee ploegendienst rooster te werken.

De werktijden zijn als volgt:
-Ochtenddienst : 08.00 uur tot 17.00 uur          
 -Avonddienst:    13.00 uur tot 22.00 uur


Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

 
Documents:

Vacature Gemeentelijk Specialist Justitiabelen maart 2018.pdf 188 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
28 Mar 2018 11:45 — 10 Apr 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:14 load:79 prerender:84 Total:90 Browser , (35.174.62.162 - 7)