Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88540 Projectleider MIRT regio Rotterdam, Cluster SO

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Raghnie Nehal

+31 102671050

rs.nehal@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Projectleider MIRT voor het cluster Stadsontwikkeling van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het projectplan behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het plan en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie wisselend, voornamelijk Wilhelminakade 179
Startdatum: z.s.m. naar verwachting eind april 2018
Aantal medewerkers: 1
Aantal fte: 0,8
Aantal uur: minimaal 20 - 30 uur p/w
Duur opdracht: 9 maanden
Verlengingsopties: ja, namelijk 1 * 3 maanden
VOG vereist: ja 

Aanvullende informatie
Momenteel is de interne wervingsprocedure nog van kracht indien er intern een geschikte kandidaat is gevonden, krijgt hij/zij de voorrang en wordt deze uitvraag teruggetrokken.

Eerder betrokkenen partijen worden harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag. Het projectplan, zoals toegevoegd in de bijlage, bevat alle benodigde informatie die van toepassing kunnen zijn van voor deze uitvraag.

Gevraagde resultaat aan het einde van de opdrachtduur:

- Startdocument MIRT
- Projectplan om de overgang van de pre-verkenning naar MIRT verkenning mogelijk te maken.

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Indien meerdere offertes zijn toegestaan:
Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek, eventueel een tweede gesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.

 
Documents:

Projectplan.pdf 397 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
11 Apr 2018 14:45 — 24 Apr 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:79 prerender:79 Total:79 Browser , (3.233.242.67 - 6)