Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

88893 Marktbijeenkomst Twents model

Buyer

SamenTwente http://www.regiotwente.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

OZJT Inkoop

0123456

d.meijerink@regiotwente.nl

Information

Description:
Voortgangsbericht inkoop: verslagen marktconsultaties en opvolging
 
Voor de documenten en het filmpje behorende tot de marktbijeenkomst van 23 april 2018 verwijzen wij u naar   http://www.samen14.nl/1014553.aspx?t=Informatie+Marktbijeenkomst
De verslagen van de Marktconsultaties 'Ondersteuningsbehoeften', 'Wonen & Verblijf' en 'Diagnostiek' (24 april 2018) zijn hieronder toegevoegd.
 
Uit de reacties op de conceptbestekken en in de marktconsultaties is gebleken
dat er nog de nodige vragen zijn over de inhoud van het model (o.a. samenhang ondersteuningsbehoeften en modules), de tarieven en de administratieve lasten. Tijdens de marktconsultaties van 'Ondersteuningsbehoeften' en 'Wonen & Verblijf' is aangegeven dat voor verdieping op de vragen er opvolging plaatsvindt.
 
De Twentse gemeenten geven dat vorm in (bilaterale) gesprekken met een aantal aanbieders. De gesprekken vinden plaats tussen 17 en 25 mei 2018. De volgende aanbieders krijgen een uitnodiging voor deze gesprekken:
 
Jeugdhulpaanbieders:
 • De Twentse Zorgcentra
 • Jeugd GGZ (Dimence Groep)
 • Trias
 • NVGT (Netwerk Vrijgevestigde GGZ-aanbieders Twente), voorzitter mevr. B. van der Meer (GGZON)
 • PPA (Platvorm Psychologen en Pedagogen Almelo), bestuurslid dhr. E. van der Laan (De Helper)
 • Psycholijn1 (samenwerkingsverband van GB GGZ en SGGZ psychologen), bestuurslid mevr. G.B.J. Griffioen-van Lottum
 • AGGT (Ambulante Geestelijke Gezondheidszorg Twente), bestuurslid mevr. R.D. Wiegman
 
Wmo-aanbieders:
 • Zorggroep Sint Maarten
 • Zorgaccent
 • Trivium Meulenbelt
 • Livio
 • Carintreggeland
 • Arbe Groep
 • Zorggroep Manna
 • De Posten
 • Liberein
 • InteraktContour
 • Humanitas Onder Dak
 • Thuisgenoten

Zorgboerderijen:
 • Coöperatie Boer en Zorg
 • Erve Tijhuis
 • Zorgboerderij Ensink
 • Zorgboerderij de Koningshoeve

 Bovenstaande aanbieders zijn geselecteerd op basis van een goede afspiegeling van het zorglandschap. Tevens zijn dit grotendeels de aanbieders die ook aanwezig zijn geweest bij de marktconsultaties.

De afspraken en actiepunten die voortkomen uit de gesprekken komen op schrift en worden gepubliceerd op Negometrix.
 
De gesprekken vinden plaats vóór de definitieve publicatie van de bestekken. Op deze manier geeft het recht aan de afspraak van samen werken en samen ontwikkelen.

Dit betekent dat de bestekken niet gepubliceerd kunnen worden op 15 mei 2018. De definitieve publicatie is daarom in de eerste helft van juni. Wanneer er een definitieve datum bekend is, hoort u deze zo spoedig mogelijk.  
 
NB: De bijeenkomst Negometrix die gepland stond op 14 mei 2018 komt hiermee ook te vervallen. Deze bijeenkomst wordt opnieuw gepland, vlak voor de definitieve publicatie.
 
Documents:

2014-04-23 Verslag MC Wonen en Verblijf.pdf 280 Kb

Download

Preview

2018-04-06 Verslag gesprek KDC.pdf 98 Kb

Download

Preview

2018-04-24 Verslag Marktconsultatie Diagnostiek.pdf 188 Kb

Download

Preview

2018-04-24 Verslag Marktconsultatie Ondersteuningsbehoeften.pdf 149 Kb

Download

Preview

2018-04-26 Verslag Marktconsultatie Dyslexie.pdf 93 Kb

Download

Preview

180411 Verdiepingsdocument tbv negometrix publicatie 11042018.pdf 1012 Kb

Download

Preview

Koersdocument 15 december - ingestemd door BC OZJT.pdf 1287 Kb

Download

Preview

Type:
Unsealed
Published on:
10 Apr 2018 22:22

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2404.0, Page times (ms) Server init:5 load:70 prerender:75 Total:80 Browser , (100.26.179.41 - 6)