Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

89178 Multifunctionals voor 2019

Buyer

Gemeente Apeldoorn https://www.apeldoorn.nl/aanbestedingen
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Wim Naberman

+3155 5801466

w.naberman@apeldoorn.nl

Information

Description:
Gemeente Apeldoorn is deze procedure gestart voor het plaatsen van een overheidsopdracht voor leveringen voor het leveren van (multifunctionele) printers voor gemeente Apeldoorn & Epe.
 
Gemeente Apeldoorn telt circa 160.000 inwoners. Bij de gemeente zijn ongeveer 1400
personeelsleden werkzaam, verdeeld over 13 eenheden. Twee eenheden zijn betrokken
bij het beheer van werkplekapparatuur:
 • Eenheid Organisatie - Facilitaire zaken (FaZa)
 • Eenheid Informatievoorziening (IV).
FaZa zorgt voor het contract management en het team Infrastructuur van IV verzorgt de ICT component m.b.t. de beheer functionaliteit en netwerk infrastructuur om de (multifunctionele) printers binnen de gemeente soepel te laten verlopen.

Gemeente Epe telt circa 32.360 inwoners. Bij de gemeente zijn ongeveer 180 personeelsleden werkzaam, verdeeld over 4 afdelingen. Van de afdeling Ondersteuning zijn er twee eenheden betrokken bij het beheer van werkplekapparatuur:
 • Eenheid Services
 • Eenheid Informatisering.
De eenheid Services voor het contract management en de eenheid Informatisering verzorgt de ICT componenten.
 
Gemeentelijke organisaties zijn volop in beweging. De gemeente verzorgt voor diverse aan de gemeente gelieerde organisatie (zoals bijvoorbeeld Omgevingsdienst Veluwe IJssel (OVIJ), Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) en Centrum voor Maatschappelijke Ondersteuning (CMO)). Daarnaast zijn er initiatieven om in de toekomst met andere gemeenten in de regio samen te werken en gebeurt dat in deze aanbesteding al met de gemeente Epe.
 
Het gaat bij deze opdracht om de volgende zaken:
 • Levering van 52 (+ 19 tijdelijke) multifunctionale printers kleur (50ppm in kleur) met follow-me functionaliteit, waarbij kan worden gescanned, gekopieerd en afgedrukt via een geïntegreerd follow-me systeem;
 • Levering van 10 netwerkprinters kleur (40ppm in kleur) zonder follow-me functionaliteit, waarbij kan worden afgedrukt in zwart-wit en full color;
 • Het beoogde contract is opgebouwd uit een lease-constructie (full operationa laese) voor de machines met bijbehorende software en service (zoals o.a. reparaties en vervanging, verbruiksstatistieken en logistieke bevoorrading; full-operational lease) plus een component volume verbruik gebaseerd op aantallen afdrukken;
 • Ter beschikking stellen van test apparatuur ten behoeve van de verificatie test;
 • Optioneel bij de apparatuur behorende management software producten;
 • Periodieke service gesprekken en rapportages;
 • Partner om Apeldoorns doelen te bereiken op gebied van schoner, groener en minder milieubelastend leveren van informatie.
 
Gemeente Apeldoorn wenst met één opdrachtnemer een overeenkomst af te sluiten voor de periode 1 januari 2019 tot en met 31 december 2022.
Gemeente Epe wenst ook met één opdrachtnemer (dezelfde als Apeldoorn, één aanbesteding, één perceel) een overeenkomst af te sluiten voor de periode 1 juli 2019 tot en met 31 december 2022.
Opdrachtgevers hebben een eenzijdige optie om de overeenkomst twee (2) keer voor de duur van 12 maanden te verlengen.
 
Op basis van de offerte van de winnende inschrijver zullen twee overeenkomsten worden afgesloten, één met de gemeente Apeldoorn en één met de gemeente Epe.
 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
4 Jul 2018 11:00 — 17 Sep 2018 4:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1909.0, Page times (ms) Server init:15 load:93 prerender:93 Total:93 Browser , (54.211.135.32 - 205)