Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

9076 ICT InhuurPlaza Erasmus Universiteit Rotterdam

Buyer

Erasmus Universiteit Rotterdam http://www.eur.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Judith van der Valk

+31 6 40 94 13 32

judith.vandervalk@eur.nl

Information

Description:
Erasmus Universiteit Rotterdam
Een smeltkroes van talent, internationaal georiënteerd en sterk maatschappelijk betrokken. Dat is de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR). Een universiteit die met 21.000 studenten en bijna 2.500 medewerkers wetenschappelijke kennis in Rotterdam ontwikkelt die grenzeloos toepasbaar is.

Shared Service Center Informatie & communicatie Technologie
Het Shared Service Center Informatie & communicatie Technologie (SSC ICT) wil op klantgerichte en professionele wijze excellente ICT-diensten leveren aan de EUR. Het SSC ICT bedient zowel de faculteiten, SSC's als stafafdelingen van de EUR.
Kernbegrippen daarbij zijn:
  • een samenhangend referentiekader (Advies- en Strategiediensten)
  • best fit for purpose (Product management)
  • continuïteit in de dienstverlening (Servicemanagement met Servicedesk)
SSC ICT is een ondersteunende dienst waar een team van professionals het EUR ICT landschap onderhoudt en blijvend door ontwikkelt.

ICT InhuurPlaza
Binnen de EUR zal naar verwachting vooral binnen het domein ICT tijdelijke externe capaciteit nodig zijn/blijven. Om deze behoefte in te kunnen vullen is voor de inhuur van externe ICT professionals gekozen voor implementatie van deze ICT InhuurPlaza.
Het doel is om inhuur van externen in het ICT domein efficiënt, effectief en rechtmatig te kunnen verzorgen. Het uitzetten van profielen in de InhuurPlaza voor ICT professionals is belegd bij het SSC-ICT.
De ICT InhuurPlaza biedt de gelegenheid, indien u zich hiervoor kwalificeert, om iedere keer als de EUR het voornemen om een opdracht te plaatsen bekend maakt, mee te dingen naar deze opdracht. Toelating tot de ICT InhuurPlaza houdt dus nog geen opdracht in en evenmin kunt u hieraan rechten op opdrachten ontlenen.
Als IT-platform is gekozen voor het sourcing tool van Negometrix, dat binnen de EUR reeds wordt toegepast als ondersteuning bij aanbestedingen. Dit sourcing tool wordt ingezet om het selectieproces gedeeltelijk te automatiseren en tegelijkertijd functioneert het als ‘publicatie- en communicatie platform’ richting aangesloten leveranciers.
Type:
Ongoing selection phase

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:75 prerender:80 Total:85 Browser , (3.239.9.151 - 7)