Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

91037 Evenementenvervoer Ministerie van Defensie

Buyer

Ministerie van Defensie http://www.defensie.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Martine Bulte

+31 6 20019338

MM.Bulte@mindef.nl

Information

Description:
Deze tender heeft betrekking op de  Europese openbare aanbestedingsprocedure inzake Evenenementenvervoer van het Ministerie van Defensie.

Deze aanbesteding heeft tot doel het sluiten van één Raamovereenkomst met één Opdrachtnemer.
 
De Dienst omvat het leveren van Evenementenvervoer. Onder Evenementenvervoer wordt verstaan Busvervoer inclusief Aanverwante diensten voor het publiek van evenementen uitgevoerd door de Opdrachtnemer. De Defensie Verkeers- en Vervoersorganisatie van het Defensie Ondersteuningscommando ondersteunt evenementen welke door het Ministerie van Defensie zijn georganiseerd evenals evenementen die niet door het Ministerie van Defensie zijn georganiseerd. De Opdrachten voor het Evenementenvervoer worden verstrekt, bepaald en begeleid door de afroeper van MP Land van de DVVO. Enkele voorbeelden van evenementen zijn de Open Dagen Defensie, de Veteranendag(en), de Vierdaagse van Nijmegen.

Voor een uitvoerige beschrijving van de opdracht wordt verwezen naar de Inschrijvingleidraad en het Programma van Eisen.

Negometrix
De Inschrijvingsleidraad en bijlagen kunt u downloaden bij "Vragenlijsten"  onder "Inschrijvingsleidraad en bijlagen". Om de documenten te kunnen downloaden dient u zich eerst in Negometrix (kosteloos) te registreren en aan te melden voor deze aanbesteding. Inschrijven dient digitaal op Negometrix te worden gedaan.

Ondernemers die graag nadere informatie willen over het gebruik van Negometrix, kunnen diverse instructies raadplegen op:

https://support.negometrix.com/nl/support/home
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
26 Apr 2018 15:47 — 14 Jun 2018 4:30

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1906.0, Page times (ms) Server init:15 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (18.234.51.17 - 206)