Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

91282 Procesoperator zuiveringsproces afvalwater locatie Dokhaven

Buyer

Waterschap Hollandse Delta http://www.wshd.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Nicole Jongeleen

+31 889743133

N.Jongeleen@wshd.nl

Information

Description:
Werkzaamheden voor gevraagde inhuur:
 
Procesvoering van het zuiveringsproces afvalwater van de locatie Dokhaven vanuit de Decentrale Controlekamer Op Dokhaven. Of procesvoering va de slibverwerking van de locatie Sluisjesdijk ter plaatse.
  • Je geeft adviezen en voert werkzaamheden uit die bijdragen aan de continue verbetering van de zuiveringsinstallaties en slibverwerking.
  • Je zorgt ervoor dat de installaties en de voorzieningen de gevraagde prestaties leveren en voldoen aan de vergunningseisen.
  • Het werken aan verbeteringen en optimalisaties, praktisch en doelgericht
  • Het afstemmen van werkzaamheden, afwijkingen, incidenten met collega's en derden zoals gemeenten of bevoegde instanties
  • Vastleggen gegevens, schrijven memo's/verslagen
  • Competenties; samenwerken, communicatieve vaardigheid, analytisch, beslisvaardigheid, stress bestendig
  
Overige gegevens
Het aantal te werken uren is 36 uur per week. Maximaal 864 uur voor 2018. Het zwaartepunt van de tijdsbesteding ligt in de eerste maanden van de opdracht. Startdatum in overleg met opdrachtgever.
De einddatum van de termijn van inhuur is 31 december  2018 met de mogelijkheid tot verlenging tot maximaal twee keer (voor bepaalde tijd) en een maximale inhuurtermijn van 24 maanden inclusief de initiële inhuurperiode. Alle uitvragen van waterschap Hollandse Delta via het DAS betreffen nieuwe inhuur. Verlengingen van al aanwezige inhuur worden niet via het DAS uitgevraagd.
 
soort project: nvt
Fase project: nvt
De standplaats is Ridderkerk
Middelen zoals telefoon, PDA, laptop of tablet worden niet door het waterschap verstrekt.
  
Voor deze offerte uitvraag mag per deelnemer maximaal één kandidaat aangeboden worden.
 
Er worden maximaal vijf kandidaten voor een matchingsgesprek uitgenodigd. Het matchingsgesprek vormt de finale keuze voor de kandidaat. Indien u uiterlijk vr 18 mei 2018,  17.00 uur geen uitnodiging heeft gehad voor de matchingsgesprekken op wo 23 mei 2018, kunt u er van uitgaan dat u niet tot de eindselectie bent toegelaten.
 
Met de openstelling van deze offerteaanvraag is het voor deze tender niet meer mogelijk aan te melden indien er niet eerder een goedgekeurde inschrijving was binnen de DAS 14982 Dynamisch aankoopsysteem voor technische adviesdiensten, inkoopadviesdiensten, financiële professionals, juridisch advies en projectmanagement en -ondersteuning.


 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
2 May 2018 4:58 — 17 May 2018 4:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1817.0, Page times (ms) Server init:0 load:46 prerender:62 Total:62 Browser , (54.144.24.41 - 206)