Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

92399 Overeenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Kortdurend verblijf Helmond & Peelgemeenten

Buyer

Bizob http://www.bizob.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Deze aanbesteding betreft het aanbesteden van de Maatwerkvoorziening Kortdurend verblijf voor de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren, in het kader van de decentralisatie van de AWBZ naar de WMO. De aanbesteding wordt doorlopen middels de procedure van bestuurlijk aanbesteden (voor meer informatie over bestuurlijk aanbesteden zie het document "Proces van bestuurlijk aanbesteden").

In mei 2018 zijn de colleges van Helmond en de Peelgemeenten (Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren) akkoord gegaan met de doorontwikkelde "Overeenkomst Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, Kortdurend verblijf".  Dit betekent dat aanbieders de procedure met betrekking tot de doorontwikkelde overeenkomst moeten doorlopen om in 2018 de voor deze aanbesteding van toepassing zijnde zorg te kunnen ( blijven) leveren.

De overeenkomst is bedoeld voor iedere aanbieder die op basis van Zorg In Natura haar diensten op het gebied van Kortdurend verblijf aan wil bieden aan cliënten die wonen binnen de gemeente Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren.

Hierna zijn de instructies beschreven voor aanbieders die in 2018 zorg willen ( blijven) leveren:

Reeds vanuit 2017 gecontracteerde aanbieders Kortdurend verblijf

1.    Ga naar de volgende vragenlijst:
  • REEDS GECONTRACTEERDE AANBIEDER -> Zorginkoop 2018 voor reeds gecontracteerde aanbieders die de overeenkomst in 2018 willen continueren.

Volg de bij de voor u van toepassing zijnde vragenlijst de verdere instructies.

2.    Daarnaast dient u bij "Selecteer kwalificaties" aan te vinken dat u alle producten levert.

Nieuwe aanbieders Kortdurend verblijf

1.    Ga naar de volgende vragenlijst:
  • NIEUWE AANBIEDER -> Zorginkoop 2018 voor nieuwe aanbieders die een overeenkomst aan willen gaan

Volg de bij de voor u van toepassing zijnde vragenlijst de verdere instructies.

2.    Daarnaast dient u bij "Selecteer kwalificaties" aan te vinken dat u alle producten levert.

Deze aanbesteding wordt doorlopen middels de procedure van bestuurlijk aanbesteden (voor meer informatie over bestuurlijk aanbesteden zie het document  "Proces van bestuurlijk aanbesteden").
 
Documents:

Proces van bestuurlijk aanbesteden.pdf 172 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2301.0, Page times (ms) Server init:0 load:93 prerender:98 Total:108 Browser , (18.232.31.206 - 6)