Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

93745 Dynamisch aankoopsysteem Inhuur extern Personeel en (advies)diensten

Buyer

Hoogheemraadschap van Delfland http://www.hhdelfland.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Inhuurdesk Delfland

+31622672734

inhuurdeskdelfland@hetnic.nl

Information

Description:
Delfland heeft regelmatig behoefte aan extra capaciteit dan wel specifieke expertise en beoogt met de instelling van het DAS in deze behoefte te kunnen voorzien. Het DAS zal bijdragen aan het op eenvoudig en eenduidige wijze gunnen van Opdrachten voor de inhuur van externe personeel en (advies)diensten in diverse vakgebieden. Het betreffen doorgaans functies op HBO/WO niveau vanaf schaal 9 (SAW) en hoger. Hiertoe stelt Delfland dit DAS op voor de inhuur van extern personeel en (advies)diensten.

De werkzaamheden waarop de Opdrachten, die binnen dit DAS uitgezet worden, betrekking hebben, vallen onder diverse vakgebieden. Allereerst is het vakgebied Vastgoed en grondverwervingsdiensten ingericht. Momenteel zijn er binnen dit DAS de volgende vakgebieden:

- Vastgoed en grondverwervingsdiensten
- Financiën, Control & Auditing
- HRM-professionals
- ICT professionals
- Inkoopadviesdiensten
- Integraal projectmanagement
- Interim management
- Organisatieontwikkeling & Advies
- Programma ondersteuning
- Specialistische functies Afvalwaterketen
- Communicatieadviesdiensten 
- Technisch specialisten

Het is mogelijk dat hier nog meer vakgebieden aan toe worden gevoegd. Een omschrijving van de opdrachten binnen dit DAS is beschreven in paragraaf 1.4 van het Toelatingsleidraad. Over de uitbreiding van de extra vakgebieden is een melding gedaan op TenderNed. Ondernemers, die belangstelling hebben voor deze vakgebieden kunnen dan voor de nieuwe vakgebieden een verzoek tot toelating indienen.
Documents:

Bijlage 1 - Uniform Europees Aanbestedingsdocument.pdf 269 Kb

Download

Preview

Bijlage 2 - Voorwaarden aan Verzoek tot Toelating.pdf 355 Kb

Download

Preview

Bijlage 3 Concept Dienstverleningsovereenkomst.pdf 804 Kb

Download

Preview

Bijlage 4 Concept Dienstverleningsovereenkomst ZZP.pdf 822 Kb

Download

Preview

Bijlage 5 - AWVODI 2018.pdf 380 Kb

Download

Preview

Bijlage 6 - Model Volmacht.docx 222 Kb

Download

Preview

Bijlage 7 - Beschrijving klachtenprocedure.pdf 426 Kb

Download

Preview

Toelatingsleidraad Dynamisch Aankoopsysteem inhuur en (advies)diensten Delfland.pdf 962 Kb

Download

Preview

Type:
Qualification System

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2015.0, Page times (ms) Server init:4 load:99 prerender:99 Total:110 Browser , (35.153.39.7 - 6)