Hide main menu
(UTC-05:00) Eastern Time (US & Canada)

93753 Flexibel Preventief Aanbod Jeugd (FPAJ)

Buyer

Gemeente Amsterdam Cluster Sociaal
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Information

Description:
Een belangrijk doel van de Jeugdwet is het voorkomen van problemen en vroegtijdige inzet van hulp en zorg om zo (zwaardere) vormen van jeugdhulp te voorkomen. Het Flexibel Preventief Aanbod Jeugd wordt ingezet in aanvulling op de lokale jeugdhulp die vanuit de Ouder-en Kindteams (OKT) wordt aangeboden. De Gemeente neemt deze aanbesteding als kans om:
 • het preventieve aanbod beter te kaderen zodat de lokale Amsterdamse inkoop jeugd zich nog meer richt op de flexibele schil aan preventief aanbod rondom en in afstemming met het OKT;
 • de voorwaarden mee te geven waardoor het aanbod flexibel kan worden afgestemd op dat wat nodig is in de wijken, op aangeven van het OKT en de gebieden;
 • daar waar mogelijk en toepasselijk de inkoop gezamenlijk met de afdeling Zorg af te stemmen zodat op den duur een doorlopende lijn zonder leeftijdsgrenzen ontstaat.

De Gemeente zich ten doel om aanbieders te contracteren die:
 1. De juiste, resultaatgerichte preventieve hulp aan het kind, gezin en/of professional leveren.
 2. Een bijdrage leveren aan de Gemeentelijke transitie doelstellingen in relatie tot het Amsterdamse jeugdstelsel.
 3. Een bijdrage leveren aan de totstandkoming van een samenhangende preventieve structuur.
 4. Gezamenlijk aan een integrale opdracht willen werken.
 5. Een proactieve en, signalerende houding hebben.
 6. In samenhang opereren en omgevingsbewust zijn.
 7. Een flexibele houding hebben en kunnen meebewegen met ontwikkelingen van de stad en de gebieden.
 
Vanuit de doorgronding van het huidig ingekocht aanbod heeft de Gemeente zes thema's benoemd die binnen het Amsterdamse preventieve jeugdstelsel van belang zijn. Dat betekent dat de Gemeente aanbieders zoekt die binnen een of meerdere thema's actief kunnen zijn. Het gaat hierbij om de volgende thema's:
 1. Psychosociaal functioneren;
 2. Risico jongeren;
 3. Ouderschap en gezin;
 4. Familiegroepsplan;
 5. Seksuele weerbaarheid;
 6. Passende kinderdagopvang.

De aanbesteding zal uitmonden in het afsluiten van raamovereenkomsten zonder afnamegarantie voor de periode van 3 jaar en de optie om deze periode 3 keer met maximaal 12 maanden te verlengen.

 
Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
5 Jun 2018 11:00 — 13 Jul 2018 4:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.1901.0, Page times (ms) Server init:0 load:62 prerender:62 Total:62 Browser , (34.228.55.57 - 206)