Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

94703 Sociaal Medische Advisering

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

Martine van Schaik linkedin

0031 618345242

mcj.vanschaik@rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende Medisch Adviseur voor het cluster Maatschappelijke Ontwikkeling  van de gemeente Rotterdam. Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, de opdrachtomschrijving  behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover de opdrachtomschrijving en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
ZZP'ers worden van harte uitgenodigd om in te schrijven op deze nadere uitvraag.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: GGD, Schiedamsedijk 95
Startdatum: 1 september 2018
Aantal fte: 2
Aantal: 15 * 40 per FTE per jaar
Duur opdracht: 40 - 52 weken
Verlengingsopties: Ja, namelijk 2 x 1 jaar (na controle feitelijke werkpatroon)
FSK:  12
VOG vereist: ja 

Aanvullende informatie mbt aantal aanvragen:
Verwachting is dat de adviseur 12 tot 15 aanvragen per week afhandelt, dit kan verdeeld worden over 2 halve dagen. Dit betekent dat er gedurende de opdracht 40 * 15 aanvragen per kandidaat behandeld moeten worden. Het voorkomen dat dit aantal niet gehaald wordt omdat er aanvragen worden afgezegd

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Om een extra offerte aan te maken klikt u op het tweede tabblad 'Invullen & indienen' op 'maak nog een inschrijving aan'.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 4 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

1-L-90195-18 Sociaal Medische Advisering Beschrijvend document tbv DAS.doc 74 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
27 Sep 2018 14:30 — 15 Oct 2018 8:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:5 load:60 prerender:70 Total:70 Browser , (44.212.99.208 - 6)