Hide main menu
(UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

95440 6-D-04359-18: Datawarehouse ontwikkelaar voor Kredietbank Rotterdam

Buyer

Gemeente Rotterdam http://www.rotterdam.nl
Lead buyer
Contact person:
User Photo

E.M. Hoekstra

06-12635183

em.hoekstra@Rotterdam.nl

Information

Description:
Dit betreft een nadere uitvraag binnen het DAS Externe inhuur (referentienummer 1-346-16). Ondernemers die zich hebben aangemeld voor het DAS Externe inhuur en naar aanleiding daarvan zijn toegelaten, kunnen een inschrijving doen op deze nadere uitvraag. Op deze nadere uitvraag zijn alle voorwaarden gesteld in het DAS Externe inhuur van toepassing, tenzij daar expliciet van wordt afgeweken.

Hierbij nodigt de Gemeente Rotterdam u uit tot het doen van een inschrijving op de nadere uitvraag betreffende twee Datawarehouse (DWH) ontwikkelaars voor het migratieproject DWH Werk & Inkomen ten bate van de Kredietbank Rotterdam. 
 
De kredietbank Rotterdam gebruikt voor zijn dagelijkse sturing rapporten uit Cognos gebaseerd op een datawarehouse. De huidige datawarehouse omgeving wordt vervangen en daarmee dienen ook de belangrijkste datamarts vervangen te worden. Hiervoor is een project gestart. Binnen het project worden de belangrijkste datamarts overgebouwd in de nieuwe DWH omgeving.
Als DWH ontwikkelaar analyseer je de huidige datamarts in de oude DWH omgeving. Stem je de inhoud af met de business en bouw je de datamarts in de nieuwe DWH omgeving.

Onderstaand treft u nadere informatie over deze uitvraag, het functieprofiel behorend bij deze uitvraag is als bijlage toegevoegd en te downloaden middels onderstaande link. Voor zover het functieprofiel en de uitvraag tegenstrijdig zijn, is de uitvraag leidend.

Geschiktheid ZZP'ers
Gelet op de aard van de opdracht in relatie tot naleving van de wet WWZ en DBA is inzet van een ZZP'er niet mogelijk. Inschrijvingen waarin een ZZP'er wordt aangeboden komen niet voor gunning in aanmerking.

Gegevens uitvraag
Standplaats: Rotterdam
Werklocatie: Halvemaanspassage (Timmerhuis) ,Rotterdam
Startdatum: zo snel mogelijk, naar verwachting medio juli.
Aantal medewerkers: 2
Aantal fte: 2
Aantal uur: 36 uur p/w
Duur opdracht: 6 maanden
Verlengingsopties: Ja, namelijk 1 x 1 jaar
FSK: 12
VOG vereist: ja 

Aantal inschrijvingen: Inschrijver kan 2 kandidaten aanbieden.

Let op:   Middels de knop 'naam wijzigen' kunt u de naam van de inschrijving wijzigen.
Wijzig deze naar: Naam organisatie + naam kandidaat, zodat duidelijk is welke kandidaat het betreft.
Attentie: u dient iedere inschrijving apart in te dienen. Indienen doet u door middel van de button 'Indienen'. Ter controle vraagt het systeem om uw wachtwoord.

Matchingsgesprek
De kandidaten die aangeboden zijn in de inschrijvingen die het hoogst eindigen in de ranking worden uitgenodigd voor een matchingsgesprek. Dit zijn maximaal 5 kandidaten.

Geschatte gespreksduur per gesprek: 30 - 60 minuten

Tijdens het gesprek wordt beoordeeld in welke mate de kandidaat aan het doel van de aanbestedende dienst beantwoord.
Documents:

DWH ontwikkelaar KBR.doc 39 Kb

Download

Preview

Type:
Sealed without Preselection
Offer phase:
20 Jun 2018 17:46 — 27 Jun 2018 17:00

Navigation

Forgot password?

Forgot username?

Register company

Need help using Negometrix3? Visit our support page Help
Negometrix Platform v4.5.2307.4, Page times (ms) Server init:4 load:70 prerender:74 Total:74 Browser , (35.174.62.162 - 7)